اخبار و رویدادها

 
اعضاي هيأت مديره شرکت تعاوني تاکسيراني با رئيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر شهرداري کرمانشاه در راستاي ارائه خدمات مطلوب به رانندگان تاکسي ديدار کردند.
<< ادامه مطلب >>
تاریخ ثبت : ٢١/٢/١٤٠١    ساعت ثبت : ١٢:٤١
 
تاکسيرانان امانتدار کرمانشاهي/ مرداني در قامت شرافت و انسانيت

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ١٥/٢/١٤٠١    ساعت ثبت : ١٢:٢١

 
خدمات رساني رايگان ناوگان اتوبوسراني به نمازگزاران در روز عيد سعيد ف
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ١٢/٢/١٤٠١    ساعت ثبت : ١٤:١٦

 
چشمان رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي کرمانشاه پايش مي‌شود
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ١٢/٢/١٤٠١    ساعت ثبت : ١١:٢٥

 

خدمات رساني رايگان ناوگان اتوبوسراني سازمان مديريت حمل و نقل مسافر کرمانشاه به شرکت کنندگان در مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٨/٢/١٤٠١    ساعت ثبت : ١١:٢٩

 

   آرشیو خبر