اخبار و رویدادها

 
تاکسي‌داران کرمانشاهي کارت شهري هوشمند مي گيرند
<< ادامه مطلب >>
تاریخ ثبت : ١٨/٨/١٣٩٨    ساعت ثبت : ٨:٣٤
 
مدير عامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه : بيش از 5 هزار سرويس مدرسه در خدمت دانش آموزان کرمانشاهي

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٨/٧/١٣٩٨    ساعت ثبت : ٩:٣

 
اولين نشست هماهنگي و برنامه ريزي جابه جايي زائران اربعين حسيني
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ١٦/٦/١٣٩٨    ساعت ثبت : ٨:٣١

 
همزمان با بازگشت حجاج از سرطزمين وحي
آمادگس ناوگان سازمان تاکسيراني جهت بازگشت حجاج
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٣٠/٥/١٣٩٨    ساعت ثبت : ١٧:٣٩

 

مدير عامل سازمان تاکسيراني خبر داد: اعطاي کارت اعتباري خريد کالا به تاکسيرانان کرمانشاه

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٢٠/٥/١٣٩٨    ساعت ثبت : ١٠:٥٩

 

   آرشیو خبر