اخبار و رویدادها

 
تداوم نوسازي و بهسازي ايستگاه هاي اتوبوس شهر کرمانشاه
<< ادامه مطلب >>
تاریخ ثبت : ٧/٢/١٣٩٩    ساعت ثبت : ١٣:٣٨
 
پيگيري مجدانه سازمان تاکسيراني

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٣/٢/١٣٩٩    ساعت ثبت : ٨:١٣

 
درخواست شهردار کرمانشاه از معاون اول رئيس جمهور
اعطاي بيمه بيکاري به رانندگان تاکسي و اتوبوس
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٢١/١/١٣٩٩    ساعت ثبت : ١٠:٥٩

 
تاکيد مدير عامل سازمان تاکسيراني :
تاکسيرانان تا زمان کنترل کرونا ويروس دو نفر در صندلي عقب سوار کنند
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ١٩/١/١٣٩٩    ساعت ثبت : ٩:٥٨

 

سجاد سليماني :
ايستگاه‌هاي اتوبوس شهر کرمانشاه نو مي شوند

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ١٢/١١/١٣٩٨    ساعت ثبت : ١٥:٥٠

 

   آرشیو خبر