اخبار و رویدادها

 
درخواست شهردار کرمانشاه از معاون اول رئيس جمهور
اعطاي بيمه بيکاري به رانندگان تاکسي و اتوبوس
<< ادامه مطلب >>
تاریخ ثبت : ٢١/١/١٣٩٩    ساعت ثبت : ١٠:٥٩
 
تاکيد مدير عامل سازمان تاکسيراني :
تاکسيرانان تا زمان کنترل کرونا ويروس دو نفر در صندلي عقب سوار کنند

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ١٩/١/١٣٩٩    ساعت ثبت : ٩:٥٨

 
سجاد سليماني :
ايستگاه‌هاي اتوبوس شهر کرمانشاه نو مي شوند
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ١٢/١١/١٣٩٨    ساعت ثبت : ١٥:٥٠

 
اختصاص سهميه سوخت ويزه وانت بارهاي داراي پروانه فعاليت
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٢٨/١٠/١٣٩٨    ساعت ثبت : ١٠:١٥

 

سجاد سليماني :
ابطال کارت سوخت تاکسي هاي فاقد پروانه فعاليت

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٢٤/١٠/١٣٩٨    ساعت ثبت : ٩:٣١

 

   آرشیو خبر