اخبار و رویدادها

 
مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه : خانواده‌ها در انتخاب سرويس مدارس سنجيده عمل کنند
<< ادامه مطلب >>
تاریخ ثبت : ٢٦/٦/١٣٩٧    ساعت ثبت : ١١:١٩
 
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه تأکيد کرد:
از تردد سرويسهاي غيرمجاز مدرسه در سال تحصيلي جديد جلوگيري خواهد شد

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ١٨/٦/١٣٩٧    ساعت ثبت : ٨:٣

 
برگزاري اولين جلسه آموزشي توجيهي پيمانکاران سرويس مدارس در سال تحصيلي 98/97
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٦/٦/١٣٩٧    ساعت ثبت : ٩:١٩

 
سرپرست شهرداري کرمانشاه خبر داد: آغاز آزمايشي طرح پرداخت الکترونيک کرايه تاکسي در شهر کرمانشاه
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٢٧/٥/١٣٩٧    ساعت ثبت : ١٠:١١

 

مدير عامل سازمان تاکسشيراني : دفترتاکسي اينترنتي اسنپ به علت فعاليت غير مجازبراي بار دوم پلمپ شد

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٢٠/٥/١٣٩٧    ساعت ثبت : ٧:٣٥

 

   آرشیو خبر