اخبار و رویدادها

 
مدير عامل سازمان تاکسيراني خبر داد :
تاکسي هاي فرودگاه کرمانشاه روزانه 730 مسافر را جابجا مي کنند
<< ادامه مطلب >>
تاریخ ثبت : ٢/١١/١٣٩٦    ساعت ثبت : ١٣:٣٥
 
برگزاري سومين دوره آموزش حقوق شهروندي براي رانندگان زن آژانس ها و سرويس مدارس

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٢٨/١٠/١٣٩٦    ساعت ثبت : ٩:٢٢

 
ده ويژگي رانندگان با شخصيت
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٢٧/١٠/١٣٩٦    ساعت ثبت : ١٠:٩

 
روزانه 800 هزار نفر سفر با ناوگان تاکسيراني در شهر کرمانشاه جابجا مي شود
<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ١٩/١٠/١٣٩٦    ساعت ثبت : ١٧:٢٦

 

برگزاري دومين دوره کلاسهاي آموزشي حقوق شهروندي براي مديران آژانس هاي تاکسي تلفني

<< ادامه مطلب >>

تاریخ ثبت : ٧/١٠/١٣٩٦    ساعت ثبت : ٨:٣٣

 

   آرشیو خبر