تاکيد مدير عامل سازمان تاکسيراني :
تاکسيرانان تا زمان کنترل کرونا ويروس دو نفر در صندلي عقب سوار کنند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه با تشکر از همکاري همراهي خانواده بزرگ ناوگان تاکسيراني با تأکيد بر ضرورت رعايت تمام موارد بهداشتي توسط رانندگان تاکسي، از آنها خواست تا زمان کنترل بيماري کروناويروس(کويد-19) همچنان در صندلي عقب فقط دو نفر سوار کنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرکرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به اجراي طرح فاصله اجتماعي توسط دولت به منظور جلوگيري از گسترش بيشتر بيماري کرونا گفت: در اين رابطه سازمان تاکسيراني کرمانشاه از اولين شهرهاي کشور در الزامي کردن رعايت کليه موازين بهداشتي و ممنوعيت سوارکردن بيش از دو مسافر در صندلي عقب، بوده است و با جديت در راه حفظ سلامت تاکسيرانان و مسافران تلاش مي کند.
وي ضمن درخواست از شهروندان و اهتمام جدي آنان نسبت به رعايت نکات بهداشتي با اشاره به تاکيدات شهردار محترم، گفت: سازمان تاکسيراني و اتوبوسراني ضدعفوني کردن ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري، را به منظور آرامش خاطر شهروندان تا زمان کنترل اين ويروس در دستور کار خود قرار داده است.
@taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 19/1/1399    ساعت ثبت : 9:58