جداسازي کابين رانندگان اتوبوس از مسافران

 

رييس سازمان حمل ونقل مسافر کرمانشاه با تاکيد بر لزوم حفظ ايمني و سلامتي رانندگان و مسافران اتوبوس گفت: يکي از راهکارهايي که به اين منظور در دستور کار قرار داده‌ايم جداسازي کابين رانندگان اتوبوس از مسافران است.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت حمل ونقل مسافر کرمانشاه ، غلامرضا شهبازي با اعلام اينکه بنا بر وظيفه خود را در قبال تامين امنيت و سلامت خانواده بزرگ ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري و مسافران متعهد مي‌دانيم، افزود: به اين منظور کار جداسازي کابين رانندگان اتوبوس از مسافران را که از زمان شيوع ويروس کرونا آغاز کرده‌ ولي به علت مرور زمان نايلون ها مستهلک شد ه بودند دوباره در دستور کار قرار داده و به زودي اين تفکيک را در همه اتوبوس‌ها اجرايي خواهد شد.
وي به تداوم اختصاص توزيع ماسک و محلول ضدعفوني سطوح رايگان به همه رانندگان اتوبوس و تاکسي اشاره کرد و گفت: علاوه بر اين اقدامات،اکيپ هاي ثابت و سيار ضدعفوني سازمان عمليات گندزدايي اتوبوس ها را در ابتداي خطوط بر اساس دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت انجام داده ،تا از رعايت ضوابط بهداشتي و تامين سلامت همکاران خود و مسافران ‌اطمينان حاصل کنيم.
شهبازي با تاکيد رعايت استفاده از ماسک در سفرهاي درون شهري گفت:حفظ سلامت شهروندان و خانواده بزرگ ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري از مهمترين دغدغه هاي سازمان در اين شرايط بيماري کرونا است که از اين رو نيازمند همکاري و مشارکت شهروندان درزمينه رعايت دقيق شيوه نامه هاي بهداشتي در حوزه حمل ونقل عمومي هستيم.
 
تاریخ ثبت : 2/2/1400    ساعت ثبت : 9:10