مدير عامل سازمان تاکسيراني خبر داد :
آمادگي ونظارت ويژه سازمان تاکسيراني بر خودروهاي سرويس مدارس

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه از آمادگي کامل اين سازمان در سال تحصيلي 98-97 خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود امسال تعداد 5000 دستگاه خودرو در قالب طرح سرويس مدارس در جابه جايي و انتقال دانش آموزان به خانه و مدرسه فعاليت کنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با تبريک آغاز سال تحصيلي به دانش آموزان، والدين و فرهنگيان زحمتکش، افزود: با شروع سال تحصيلي انبوهي از دانش آموزان و دانشجويان سفرهاي شهري خود را آغاز مي کنند که موجب ايجاد ترافيک در شهر و لزوم انديشيدن تمهيدات ويژه مي شود، که در ستاد استقبال از مهر شهرداري کرمانشاه با مديريت سرپرست محترم شهرداري برنامه ريزي هاي خوبي صورت گرفته و اقدامات مناسب نيز بر آن اساس انجام شده است.
وي با اشاره به فعاليت هاي سازمان تاکسيراني به عنوان «دبير کار گروه ماده 18 اياب و ذهاب دانش آموزي»تأکيد کرد: در سال تحصيلي جديد در حوزه سرويس مدارس ، تعداد3000 دستگاه تاکسي و 2000 خودرو شخصي داراي مجوز، با بازگشايي مدارس به جابه جايي دانش آموزان مي پردازند.
سليماني تأکيد کرد: گشتهاي بازرسي اين سازمان نيز به منظور تسهيل در استفاده مردم از تاکسي ها، از اول مهر نظارت گسترده تري را در سطح شهر آغاز کرده اند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با تاکيد بر اينکه والدين از سرويس هاي معتبر براي دانش آموزان خود استفاده کنند گفت: رانندگان متولي سرويس مدارس داراي خودروهاي استاندارد، معاينه فني و برچسب سرويس مدارس مورد تاييد سازمان تاکسيراني هستند و اين رانندگان بايد طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر مبلغ مصوب را اخذ کنند و دريافت وجه اضافه تخلف محسوب مي شود.
وي يادآور شد: نيروهاي پليس راهور و بازرسي سازمان، از روز اول سال تحصيلي با استقرار در معابر و گذرگاههاي اطراف مدارس شهر، ضمن ايجاد نظم و انضباط ترافيکي در زمان تردد دانش آموزان بر فعاليت سرويس هاي مدارس نيز نظارت جامعي خواهند داشت.
سليماني با تاکيد بر اينکه دارندگان سرويس هاي مجاز مدارس بايد برچسب سرويس مدرسه را بر روي شيشه خودرو نصب کنند گفت: پليس و بازرسان تاکسيراني با هرگونه تخلفي که منجر به بروز مشکلات ترافيکي و همچنين ايجاد مشکل براي دانش آموز شود، برخورد قاطع و قانوني مي کنند.
وي افزود:براين اساس نيروهاي پليس راهور وبازرسان سازمان تاکسيراني تمامي سرويس هاي مدارس را کنترل کرده و در صورت مشاهده هرگونه نقص در زمينه اجراي قوانين و يا ايراد فني خودرو، با رانندگان خودرو برخورد قانوني خواهند کرد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه، دارا بودن معاينه فني، بيمه نامه شخص ثالث و گواهينامه معتبر را جزو الزامات رانندگان سرويس مدارس ذکر کرد و گفت: علاوه بر اين، تلاش شده است که پيش از شروع فعاليت رانندگان به عنوان سرويس مدرس، برچسب به آنها تحويل داده شود و سياست قطعي ما حفظ ايمني و امنيت دانش آموزان و نظارت مستمر و محکم خواهد بود.
وي تصريح کرد: در صورتي که در سال تحصيلي پيش رو دارندگان خودروي سرويس مدارس مدارک مورد نياز را نداشته باشند نه تنها برچسب سرويس مدارس به آنها تعلق نخواهد گرفت بلکه در صورت مشاهده فعاليت به عنوان سرويس مدرسه برخورد لازم با آنها صورت ميگيرد.
سليماني همچنين از مدارس خواست نياز خود را به شرکتهاي حمل ونقل دانش آموزي مورد تاييد که به آموزش و پرورش معرفي شده اند، اعلام نمايند تا پس از طي فرايند قانوني از جمله بررسي مدارک و مستندات، اين افراد و خودروهايشان به عنوان سرويس مدارس معرفي و با برچسب معتبر فعاليت کنند.
وي تأکيد کرد: سازمان تاکسيراني با همکاري اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور براي اولين بار سامانه اي راه اندازي کرده است، تا والدين بتوانند در صورت نياز وارد سامانه شده و مشخصات خودرو مورد نظر را وارد کرده ومدارک تشخيص صلاحيت راننده، خودرو و پيمانکار را ملاحظه کنند .
وي با اشاره به اينکه اطلاعات تمام راننده ها در اين سامانه به صورت پرونده الکترونيک ثبت و در اختيار تاکسيراني قرار دارد، افزود: سوء پيشينه راننده و معاينه فني خودروها در سامانه ثبت و امکان کنترل هم از لحاظ امنيتي و ايمني و هم از نظر صلاحيت مهياست.
*به کارگيري راننده خانم براي سرويس مدارس دخترانه
وي همچنين با بيان اينکه استفاده از رانندگان زن براي مدارس مدنظر است، از به کارگيري رانندگان خانم براي سرو يس مدارس دخترانه خبر داد و گفت: سرويس برخي از مدارس دخترانه شهر به بانوان داده شده است و انتظار داريم بانوان بيشتري متقاضي فعاليت در سرويس مدارس دخترانه باشند.
سليماني افزود: با توجه به اينکه شرکت هاي تاکسيراني بانوان در سطح شهر کم است، اولويت در اين زمينه مدارس دخترانه با اولويت مقاطع راهنمايي و دبيرستان است.
@taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 11/7/1397    ساعت ثبت : 14:7