در راستاي حفظ سلامت عمومي شهروندان صورت ميگيرد
تداوم اقدامات بهداشتي ويژه ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري کرمانشاه در روزهاي کرونا

 

مدير عامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه از تداوم اقدامات بهداشتي اين سازمان در راستاي رعايت حداکثري شيوه نامه هاي بهداشتي در ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري در شرايط شيوع بيماري کرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه؛ دکتر غلامرضا شهبازي با بيان اين خبر گفت: حفظ سلامت شهروندان و خانواده بزرگ ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري از مهمترين دغدغه هاي سازمان در اين شرايط بيماري کرونا است که از اين رو نيازمند همکاري و مشارکت شهروندان درزمينه رعايت دقيق شيوه نامه هاي بهداشتي در حوزه حمل ونقل عمومي هستيم.
شهبازي به اهميت الزام استفاده از ماسک از سوي رانندگان و شهروندان اشاره کرد و افزود: گشت هاي بازرسي و نظارت سازمان ،در دو نوبت صبح و عصر بر نحوه خدمات رساني مطلوب و رعايت پروتکل هاي بهداشتي از سوي رانندگان ناوگان تاکسيراني و اتوبوسراني نظارت دارند که ارزيابي هاي به عمل آمده نشان از آن است که رانندگان خدوم ناوگان حمل ونقل عمومي در رعايت مصوبات ستاد مقابله با کرونا اهتمام جدي دارند.
اين مقام مسئول در پايان به توزيع رايگان اقلام بهداشتي از طريق سازمان اشاره کرد و گفت: توزيع محلول و ماسک ، تداوم عمليات ضدعفوني و گندزدايي ناوگان اتوبوسراني و تاکسيراني و همچنين پايانه هاي مسافر بري شهرداري از جمله اقدامات مهمي است که در دستور کار سازمان قرار دارد و کماکان با جديت در جريان است.  
تاریخ ثبت : 7/10/1399    ساعت ثبت : 13:35