تداوم نوسازي و بهسازي ايستگاه هاي اتوبوس شهر کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان حمل و نقل مسافر «تاکسيراني ،اتوبوسراني» شهر کرمانشاه با اشاره به اقدامات مربوط به رفع مشکلات ايستگاه‌هاي اتوبوس از تداوم نوسازي و بهسازي ايستگاه‌هاي اتوبوس اين شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه ، سجاد سليماني، با اشاره به اينکه ضرورت رسيدگي و ساماندهي ايستگاه اتوبوس‌هاي درون‌شهري به عنوان يکي از مسائل مهم شهري در زمينه حمل و نقل عمومي، گفت: در صدد هستيم با ايجاد ايستگاه‌هاي جديد و همچنين نوسازي ايستگاه‌هايي که از قبل وجود دارد سطح خدمات رساني بويژه در مناطق پرحجم مسافر با نوسازي و بهسازي ايستگاه هاي اين خطوط انجام گيرد.
وي افزود: تعداد زيادي از ايستگاه هاي اتوبوس شهر کرمانشاه فرسوده شده بودند و نياز به بازسازي و مناسب سازي داشتند از اين رو نوسازي ايستگاه هاي ترمينال شماره 2در دستور کار قرار گرفت.
به گفته سليماني تاکنون حدود 24 ايستگاه در اين خطوط به طور کامل مورد تعويض و نوسازي و 48 ايستگاه نيز بهسازي شده اند.
مديرعامل سازمان حمل و نقل مسافر «تاکسيراني ،اتوبوسراني» شهر کرمانشاه با تأکيد بر اينکه نوسازي ساير ايستگاه ها نيز با سرعت پيگيري مي شود، ادامه داد: در تلاش هستيم سطح خدمات رساني مناسبي به شهروندان با ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري در تمام نقاط شهر صورت گيرد.  
تاریخ ثبت : 7/2/1399    ساعت ثبت : 13:38