پيگيري مجدانه سازمان تاکسيراني

 

درخواست مديرعامل تاکسيراني و اتوبوسراني شهر کرمانشاه از نايب رئيس مجلس؛
اعطاي بيمه بيکاري به رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري
مديرعامل سازمان تاکسيراني و اتوبوسراني شهر کرمانشاه به جهت پيگيري مطالبات و خواسته هاي به حق صنفي اين قشر هميشه خدمتگزار و شرافتمند طي نامه اي از نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي دکتر مصري خواست تا پيگيري هاي لازم را در مجلس و مراجع ذيربط براي اعطاي بيمه بيکاري ناشي از شيوع ويروس کرونا به رانندگان حمل و نقل عمومي درون شهري به عمل آورند.  
تاریخ ثبت : 3/2/1399    ساعت ثبت : 8:13