غلامرضا شهبازي:نرخ هاي جديد کرايه تاکسي و اتوبوس از 29ارديبهشت ماه اعمال مي شود

 

نرخ کرايه تاکسي و اتوبوس و آژانسهاي تاکسي تلفني شهر کرمانشاه در سال 1400 به صورت ميانگين حدود 35درصد افزايش يافته است.
مديرعامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه با اشاره به افزايش ميانگين 35درصدي نرخ کرايه تاکسي‌ و اتوبوس گفت: نرخ هاي جديد کرايه تاکسي ،اتوبوس و آژانسهاي تاکسي تلفني از روز دو چهارشنبه 29ارديبهشت ماه اعمال مي شود و رانندگان ملزم به رعايت نرخهاي اعلام شده از سوي اين سازمان هستند.
به گزارش روابط عمومي سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه، شهبازي با بيان اينکه لايحه افزايش نرخ کرايه‌ تاکسي، اتوبوس و آژانسهاي تاکسي تلفني تحت پوشش سازمان نسبتا براساس ميزان تورم، کارشناسي و تدوين گرديده‌است ، گفت: نرخ هاي کرايه پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد فرمانداري لازم الاجرا مي باشد.
وي خاطر نشان کرد: به منظور آگاهي شهروندان و رانندگان از افزايش نرخ کرايه مصوب در مسير هاي مختلف تا قبل از تهيه و چاپ برچسب نرخ کرايه، کپي نرخنامه در اختيار رانندگان قرار خواهد گرفت که به محض آماده شدن، برچسبها نيز بر روي شيشه جلو تاکسي ها و داخل اتوبوس ها در معرض ديد شهروندان نصب خواهد شد.
مدير عامل سازمان حمل ونقل مسافرشهر کرمانشاه با بيان اينکه شماره تلفنهاي 38246565/ 38211948 /و تلفن گوياي شبانه روزي 133 اين سازمان همواره آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات همشهريان خواهد بود، افزود: بي شک رانندگان حمل ونقل عمومي درون شهري همواره در خدمات رساني به مردم شريف شهر کرمانشاه پيشرو بوده اند و با ايثارگري خويش به به خصوص در اين ايام شيوع بيماري ويروس کرونا و شرايط بعد اقتصادي به شهر و شهروندان ياري رسانده اند و از تمامي اين عزيزان که همکاري و همراهي بسيار سنجيده و ارزشمندي با اين سازمان و مردم داشته و صبورانه از افزايش نرخ کرايه، پيش از زمان اعلام رسمي، خودداري کردند و موجبات رضايت شهروندان را فراهم آوردند، صميمانه سپاسگزاريم.
 
تاریخ ثبت : 6/3/1400    ساعت ثبت : 10:40