سجاد سليماني :
ايستگاه‌هاي اتوبوس شهر کرمانشاه نو مي شوند

 

سرپرست سازمان اتوبوسراني شهر کرمانشاه از ساماندهي و نوسازي ايستگاههاي اتوبوس اين شهر با هدف افزايش رفاه شهروندان در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اتوبوسراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني با تأکيد بر ايجاد زيرساخت هاي لازم براي ترغيب شهروندان به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي، گفت: نوسازي ايستگاه هاي اتوبوس علاوه بر افزايش رفاه شهروندان در زيباسازي و ارتقاي کيفيت مبلمان شهري نيز تاثير گذار است.
وي با اشاره به اينکه ايجاد ايستگاه هاي اتوبوس‌هاي درون‌شهري يکي از مسائل مهم شهري است گفت: ايجاد ايستگاه‌هاي جديد و همچنين نوسازي ايستگاه‌هايي که از قبل وجود داشته در دستور کار سازمان اتوبوسراني شهر کرمانشاه قرار دارد.
سرپرست سازمان اتوبوسراني شهر کرمانشاه به برنامه‌هاي اين سازمان در جهت رفع مشکلات ايستگاه‌هاي اتوبوس در سطح شهرکرمانشاه با حمايت دکتر طلوعي شهردار، اشاره کرد و افزود: ايستگاههاي مسير بلوار تا ميدان فردوسي نوسازي و جاگزين شده اند در آينده نزديک نوسازي در سطح شهر اجرائي و نصب خواهد شد.
وي با بيان اينکه يکي از برنامه‌هاي ما در سال آتي نوسازي و بازسازي بخشي عظيمي از ايستگاه‌هاي اتوبوس در سطح شهر کرمانشاه است خاطرنشان کرد: در تلاش هستيم که به شکلي عمل کنيم که همشهريان ما در استان در زمان‌هاي حضور در اين ايستگاه‌ها ضمن رضايت با مشکلي روبه‌رو نباشند.
سليماني تأکيد کرد: ايستگاه اتوبوس جزو ملزومات زندگي در شهر محسوب مي شود چراکه مكاني است براي مسافران منتظر با امكان محفوظ ماندن از شرايط جوي که طراحي مناسب آن باعث جذب مردم و انگيزه براي استفاده بيشتر از امكانات عمومي و كاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي و آلودگي محيط خواهد شد.
 
تاریخ ثبت : 12/11/1398    ساعت ثبت : 15:50