در ماه مبارک رمضان انجام شد:
اجراي طرح " گشتهاي ويژه بازرسي سازمان تاكسيراني

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه گفت: طرح " گشتهاي ويژه بازرسي سازمان تاكسيراني شهرداري کرمانشاه با همکاري عوامل راهوار در ماه مبارک رمضان اجرايي شد.
سجاد سليماني ، هدف از اجراي طرح" گشتهاي ويژه بازرسي سازمان تاكسيراني كرمانشاه" را کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان تاکسي ذکر و عنوان کرد: از ديگر مسائل حائز اهميت در خصوص عملکرد اين گشت هاي ويژه حسن رفتار و اخلاق اسلامي به ويژه در ماه مبارک رمضان بوده است.
مدير عامل سازمان تاکسيراني با بيان اينکه، تحقق اين امر از مهمترين وظايف و تعهدات سازمان تاکسيراني است، افزود: ماه رمضان ماه تهذيب نفس و خودسازي است و خدمات ارزنده به شهروندان و مسافرين از عبادات است و مي بايست همه در راه خدمت به مردم ، وظيفه شناس و کوشا باشند .
وي در پايان خاطرنشان کرد: حضور واحد هاي گشت در نقاط حساس و پر تردد جهت ارايه خدمات بهتر به شهروندان در ساعات پاياني روز و هنگام افطار از برنامه هاي ويژه ماه مبارک رمضان است.  
تاریخ ثبت : 31/2/1397    ساعت ثبت : 8:12