خدمات رساني سازمان تاکسيراني براي برگزاري مسابقات کشتي جام جهان پهلوان تختي

 

سازمان تاکسيراني به منظور رفاه حال تماشاگران برگزاري مسابقات کشتي جام جهان پهلوان تختي در شهر کرمانشاه خدمات رساني ويژه اي براي اين مسابقات که در روز هاي پنجشنبه و جمعه بهمن ماه در حال برگزاري مي باشد در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه ، با توجه به شروع برگزاري مسابقات کشتي که در روز پنجشنبه 18 بهمن ماه سال جاري که در ورزشگاه امام خميني ره انجام مي شود سازمان تاکسيراني 60 دستگاه تاکسي را براي انتقال تماشاگران از ورزشگاه به مقصد هاي مورد درخواست در نظر گرفته است.
بر اساس اين گزارش سازمان تاکسيراني، انتظار دارد که تماشاگران با توجه به اينکه اين تاکسي ها جهت جابجايي و تکريم تماشاگران به کارگرفته شده است ضمن استفاده اين سازمان را درارائه خدمات بهتر ياري کنند.  
تاریخ ثبت : 21/11/1397    ساعت ثبت : 10:23