مراكز مجاز نقل و انتقال تاكسي در شهر کرمانشاه

ردیف

نام شرکت

تلفن

آدرس

1

شركت آناهيتا تاكسي

38227348

38214548

بلوار شهيد بهشتي-روبروي زيبا پارك
2

تاكسي بيسيم كرمانشاه

1888 خ سنجابی-جنب درمانگاه ولی عصر
3

شركت تعاوني تاكسيراني

38281090 ديزل آباد - خيابان 101
4

شرکت چاپار ایمن کامبادنه

-- فرهنگیان فاز یک-بلوار شهیدبهشتی
5

شركت صابرتاکسی دالاهو

38263887 ديزل آباد - خ نمایشگاه داران
6

شركت پارس بار

38256454 خ بنت الهدی-روبروی ستاد نیروی انتظامی
7

شركت عدالت تاکسی پژمان

37213160 سرچشمه-جنب درمانگاه سوری