قوانین راهنمایی و رانندگی

راننده عزيز

ضمن همكاري با مأمورين راهنمائي و رانندگي و رعايت قانون و مقررات، استفاده از كمربند ايمني هنگام رانندگي فراموش نگردد.

بر اساس ماده 29 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
رانندگي باهر نوع تاكسي علاوه بر گواهينامه رانندگي معتبر مستلزم داشتن كارت مخصوص رانندگي تاكسي است

بر اساس ماده 139 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
كليه رانندگان وسائل نقليه براي سوار و پياده كردن سرنشينان خود بايستي فقط در محل هاي مجاز و در منتهي اليه سمت راست سواره رو توقف نمايند
.

بر اساس ماده 1۴۴ آئين نامه راهنمائي ورانندگي ( توقف درمحلهاي زير ممنوع است(
1- در فاصله پانزده متري ميدان ياتقاطع يا سه راه ها يا تقاطع راه آهن. 2- پانزده متري اطراف چراغ راهنما يا تابلوي راهنمائي كه در كنار راهها نصب شده است
.

 بر اساس ماده 1۵۶ آئين نامه راهنمائي ورانندگي
حركت با دنده خلاص در سرازيريها ممنوع است
.

 بر اساس ماده 1۵۸ آئين نامه راهنمائي ورانندگي
امتناع از بردن مسافر براي وسائل نقليه عمومي كه درشهر و حومه كار مي كنند همچنين نرساندن مسافر به مقصد ممنوع است
.

بر اساس ماده 158 ( تبصره 5 ) آئين نامه راهنمائي ورانندگي 
رانندگان وسائل نقليه عمومي و كمك رانندگان انها نبايد با مسافران با خشونت و بي احترامي رفتار نمايند

 بر اساس ماده 159 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
رانندگان حق ندارند ضمن رانندگي با كسي صحبت يا استعمال دخانيات نمايند يا خوراكي يا آشاميدني ميل كنند وبايد كاملاً به جلو توجه داشته باشند

 بر اساس ماده 162 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
هر راننده موظف است حين رانندگي گواهينامه رانندگي خويش راهمراه داشته باشد و در صورت تقاضاي مأموران انتظامي آن را ارائه و تسليم نمايند

 بر اساس ماده 163 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
نصب بوقهاي شيپوري، سوت بلبلي وبه طور كلي هر نوع وسيله اخبار صوتي با صداي ناهنجار وغير عادي و همچنين زدن بوق ممتد و يا غير ضروري يا مكرر و يا در محل هائي كه اين عمل به وسيله علامتي منع شده ممنوع است
.

 بر اساس ماده 177 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
هيچ كس حق ندارد وسيله نقليه اي را كه متعلق به او نيست يا راننده آن نمي باشد بدون اجازه كسي كه آنرا در اختيار دارد از محل خود حركت دهد يا با آن رانندگي كند مگر مأموران انتظامي آن هم در حدود مقررات وظايف قانوني
.

 بر اساس ماده 178 آئين نامه راهنمائي ورانندگي
هيچكس نمي تواند به شخص فاقد گواهينامه رانندگي لازم اجازه رانندگي با وسيله نقليه خودرا بدهد