مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه تأکيد کرد:
نرخ کرايه تاکسي افزايش نيافته است

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرکرمانشاه افزايش نرخ کرايه تاکسي طي روزهاي اخير را تکذيب کرد و گفت: دريافت کرايه بيشتر از نرخ مصوب از مسافران تخلف است.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با تاکيد براينکه نرخ کرايه تاکسي به هيچ وجه افزايش نيافته است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده راننده متخلف را گزارش کنند.
وي ضمن تشريح فرايند افزايش نرخ کرايه تاکسي، افزود: سازمان تاکسيراني شهرداري سالانه يک نوبت و براساس ميزان تورم ساليانه و ساير شاخصه هاي ديگر درصد افزايش نرخ کرايه، نسبت به افزايش نرخ ساليانه کرايه تاکسي توسط کميته تعيين نرخ سازمان، اقدام مي نمايد.
سليماني افزود: رقم اعلام شده پس از تأييد هيات مديره و همچنين شوراي سازمان تاکسيراني، جهت ارسال به شوراي شهر به شهرداري ميرود تا به لايحه تبديل شود.
به گفته وي اين لايحه نيز ابتدا در کميسيون حمل و نقل شوراي شهر و سپس در صحن علني شورا مطرح و به رأي گذاشته ميشود و در صورت تصويب شورا براي تأييد به فرمانداري ارجاع ميشود.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه افزود: در سال جاري نيز شوراي شهر به صورت ميانگين 17درصد افزايش نرخ کرايه تاکسي را مصوب کرد که از آن زمان تاکنون نرخ کرايه تاکسي هيچگونه افزايشي نداشته است.
وي تصريح کرد: در صورتي که راننده اي به بهانه افزايش نرخ، کرايه بيشتري را از مسافران طلب کنند، تخلف محسوب ميشود و شهروندان ميتوانند اين تخلفات را به شماره تلفن هاي 38211948/38246565واحد بازرسي و شکايت سازمان گزارش دهند.
سليماني بيان داشت: با توجه به ايام پاياني سال و افزايش سفرهاي درون شهري، طرح ويژه نوروزي با هدف رسيدگي به شکايات مردمي و تخلفات تاکسيرانان به صورت روزانه انجام مي شود .
وي خاطرنشان کرد: بازرسان سازمان تاکسيراني نيز در مدت اجراي اين طرح، به صورت ويژه فعاليت تاکسي ها را رصد کرده و با تاکسيرانان متخلف، با رعايت مقررات برخورد خواهند کرد.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه از تاکسيرانان خواست نرخ مصوب سال ?? را تا زمان تعيين و اعلام نرخ جديد سال ?? رعايت کنند.  
تاریخ ثبت : 21/12/1396    ساعت ثبت : 8:15