مدير عامل سازمان تاکسيراني خبر داد: اجراي طرح گشت بازرسي و نظارت بر آژانس هاي تاکسي تلفني شهر کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، با اشاره به اينکه بخش عمده اي از آژانس ها ي تاکسي تلفني تحت نظر سازمان تاکسيراني نيستند افزود: در شهر کرمانشاه حدود 250 آژانس تاکسي تلفني تحت پوشش سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه با بيش از 2 هزار و 300 دستگاه خودرو در اين آژانس ها فعال هستند، گفت: بر عملکرد اين آژانس هاي تاکسي تلفني نظارت کامل صورت مي گيرد.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني اظهار داشت: به همين منظور گشت مشترکي متشکل از اداره اماکن، تعزيرات حکومتي، معاونت بازرسي صنعت و معدن و تجارت، پليس راهور، نماينده ، نيروي انتظامي و سازمان تاکسيراني با هدف نظارت بر رعايت نرخ مصوب، داشتن پروانه فعاليت، دارا بودن کارت شهري و... تشکيل شده است.
وي با بيان اينکه متأسفانه اطلاعات برخي از خودروهايي که در آژانس هاي تاکسي تلفني به خدمت گرفته شده اند هيچ جايي ثبت نشده است، افزود: خودروهاي داراي کارت شهري وعلايم، تعيين صلاحيت شده اند و در صورت بروز هرگونه مشکل، قابل پيگري است.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه از شهروندان خواست هرزمان که درخواست سرويسي از آژانس داشتند حتما به اين موضوع توجه داشته باشند که خودروي اعزامي براي سرويس، داراي علائم و آرم با خط شطرنجي باشد درغير اينصورت سوار نشوند چرا که چنين خودرويي از نظر سازمان تاکسيراني هيچگونه صلاحيت و اعتباري ندارد.
سليماني تاکيد کرد: رانندگان آژانس هاي تاکسي تلفني براي جابجايي مسافرهاي درون شهري حتما بايد از ماشين هاي آرم دار و تابلودار استفاده نمايند.
@taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 14/11/1396    ساعت ثبت : 12:39