مدير عامل سازمان تاکسيراني خبر داد:
برخورد جدي با تاکسيرانان متخلف

 

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه گفت: طبق قوانين کميته انضباطي با رانندگان تاکسي متخلف برخورد جدي مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني ، سجاد سليماني با تاکيد بر برخورد جدي با رانندگان متخلف تاکسي از آنان خواست در چهارچوب مصوبه قانوني شوراي اسلامي شهر نسبت به اخذ کرايه از مسافران اقدام و از دريافت کرايه اضافي خارج از مصوبه خوداري کنند.
وي گفت: هرگونه دريافت کرايه اضافه خارج از مصوبه شورا و اعلام شده خلاف بوده و در صورت مواجهه با اين قبيل موارد تخلف، با رانندگان خاطي برخورد قانوني خواهد شد
. سليماني ، با بيان اينکه مهمترين مسئله براي ما قانون مداري است گفت: سازمان تاکسيراني در راستاي ايجاد نظم و انضباط و هدفمند کردن قانون در قبال شکايات مردمي مبني بر معدود تخلفات رانندگان در اين حوزه آمادگي رسيدگي جدي و برخورد قانوني را دارد.
مدير عامل تاکسيراني تصريح کرد : شهروندان بايستي در زمان مواجه شدن با دريافت کرايه‌اي بيش از مصوبه شوراي شهر توسط رانندگان تاکسي، تخلف اين افراد را به واحد شکايت و بازرسي سازمان تاکسيراني واقع در چهارراه پارک معلم ساختمان در آمد ونوسازي شهرداري ، واحد شکايات سازمان و يا با شماره تلفنهاي 38246565و 38211948 گزارش بدهند.
سليماني اذعان داشت: شايسته است کليه رانندگان، ، ضمن رعايت نرخهاي مصوب ، از هرگونه اقدام غير ضابطه اي خارج از قوانين، به صورت جدي اجتناب کرده و همچون گذشته مقيد به خدمتگزاري صادقانه و متعهدانه به شهروندان گرامي باشند.  
تاریخ ثبت : 5/4/1397    ساعت ثبت : 8:27