طرح صدور کارت شناسايي براي تاکسيرانان کرمانشاه شروع شد

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه از اجراي طرح صدور کارت شناسايي براي رانندگان تاکسي و لزوم نصب آن در داخل تاکسي هاي اين شهر خبرداد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به اينکه صدور کارت شناسايي رانندگان تاکسي بر اساس دستورالعمل وزارت کشور و به منظور تکريم و ارتقاي امنيت مسافران مي باشد، تصريح کرد: تمام رانندگان موظف به نصب کارت شناسايي در معرض ديد مسافران و بر روي داشبورد تاکسي ها هستند.
وي با اشاره به اينکه کارت شناسايي مزبور، داراي مشخصات راننده است، هدف از اجراي اين طرح را پيشگيري از تخلفات احتمالي توسط رانندگان دانست و گفت: با اجراي اين طرح، از اين پس با توجه به قرار گرفتن کارت شناسايي مالکان و رانندگان در معرض ديد مسافران، ارائه هر گونه انتقاد، پيشنهادو غيره از سوي مسافران به سهولت انجام مي شود.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه افزود: علاوه بر الصاق عکس راننده بر روي کارت شناسايي، تلفن واحد شکايت و انتقادات نيز بر روي آن درج شده تا مسافران به راحتي بتوانند انتقادات و پيشنهادات خود را به اين سازمان ارائه دهند.
سليماني تأکيد کرد: رانندگان تاکسي ملزم هستند که در اسرع وقت جهت تهيه اين کارت با همراه داشتن يک قطعه عکس 4*3 و کپي کارت شهري به شرکتهاي؛ آناهيتا تاکسي (بلوار شهيد بهشتي، جنب نمايندگي سايپا)،
بهاران (انتهاي بلوار رودکي، ابتداي صياد شيرازي)،
پارس بار (خيابان بنت الهدي، روبه روي ستاد ناحيه نيروي انتظامي)،
تاکسي بيسيم (خيابان سنجابي، روبه روي شهرداري منطقه 2)،
چاپار ايمن کامبادنه ( فرهنگيان فاز يک، بلوار شهيد فهميده جنوبي، بالاتر از مجتمع سپاه) مراجعه نمايند.
به گفته درحال حاضر حدود 9400 دستگاه تاکسي در شهر کرمانشاه فعال هستند که از اين تعداد3 هزار تاکسي داراي خط ،مابقي به صورت گردشي و آژانسهاي تاکسي تلفني تحت پوشش سازمان تاکسيراني فعاليت مي کنند.
روزانه حدود 800 هزار نفر سفر درون شهري در اين شهر توسط تاکسي ها انجام مي شود و حدود 50 درصد جابه جايي مسافران را تاکسي ها انجام مي دهند.
@taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 23/11/1396    ساعت ثبت : 7:52