گشت شبانه سازمان تاکسيراني براي جلوگيري از تردد رانندگان فاقد کارت شهري

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه گفت: اين سازمان با همکاري پليس راهور اقدام به اجراي گشت مشترک شبانه جهت شناسايي تاکسي هاي غير فعال و فاقد کارت شهري نموده است.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به اينکه مدارک شناسايي و احراز صلاحيت رانندگان تاکسي هاي شهري مورد بررسي قرار مي گيرد و از رانندگاني که فاقد کارت شهري باشند جلوگيري به عمل مي آيد، افزود: تخلفاتي از قبيل نداشتن کارت شهري و ..... در بين رانندگان تاکسي هاي شهري مورد بازرسي قرار ميگيرد که در روزهاي آينده با تشديد کردن نظارت ها اين مسائل ساماندهي مي شود.
وي يادآور شد:هر راننده اي که قصد دارد براي گرفتن خط فعاليت شهري به واحد تاکسيراني مراجعه کند حتما بايد کليه مدارک لازم را تحويل دهد و داراي گواهي عدم سوپيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر داشته باشد.  
تاریخ ثبت : 23/2/1397    ساعت ثبت : 9:53