مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه خبر داد: دومين جلسه سامانه پايش ناوگان دانش آموزي (سپند)

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه گفت:دومين جلسه سامانه سپند به منظور تدوين راهکارهاي مناسب جهت اجراي مطلوب سرويس هاي حمل ونقل دانش آموزي در محل اداري سازمان برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، مديرعامل سازمان تاکسيراني از راه اندازي سامانه سپند به منظور پايش ناوگان دانش آموزي در شهر کرمانشاه خبرداد و گفت: ثبت نام متقاضيان سرويس مدارس در سال تحصيلي 98_97در اين سامانه ضرورت دارد.
سجاد سليماني اظهار داشت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل جديد آئين نامه اجرايي اياب و ذهاب دانش آموزان از سوي وزارت کشور و تأکيد بر استفاده سامانه هاي نوين در اين حوزه و با توجه به اينکه متولي اصلي امر حمل و نقل دانش آموزان سازمانهاي تاکسيراني در سراسر کشور شناخته شدهاند، متقاضيان براي انجام اين امر بايد در سايت سامانه ثبت نام کرده و جهت انجام مراحـل بعدي به اين سازمان مراجعه کنند.
وي عنوان کرد: پيمانکاران، مديران مدارس، رانندگان تاکسي و دانش آموزان بايد براي دسترسي آسانتر، اطلاعات خود را در سامانه پايش ناوگان دانش آموزي به آدرس irtusepand.ir وارد کنند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري گفت: در مرحله نخست اين طرح ثبت نام مديران مدارس، پيمانکاران و رانندگان در سامانه سپند آغاز شده و دانش آموزان هم درمراحل بعد بايد در اين سامانه ثبت نام کنند.
وي افزود: ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزان، اجرايي شدن قوانين و مقررات مربوطه، افزايش و بهبود کيفيت خدمات براي افزايش امنيت و ايمني دانش آموزان به همراه خدمات مطلوبتر براي ايجاد حس آسودگي خاطر نسبي والدين و متمايز کردن ناوگان حمل و نقل دانش آموزان، خدمات نرم افزار مبتني بر تلفن همراه براي استفاده از خدمات نرم افزاري رصد و پايش سفر دانش آموزي از جمله ويژگيهاي اين سامانه است.
مدير عامل سازمان تاکسيراني خاطر نشان کرد: در سامانه سپند رانندگان ميتوانند مسيرها و محلهاي مورد نظر خود را انتخاب کنند و خانوادهها هم با نصب نرم افزار در تلفن همراه خود ميتوانند از ساعت رفت و برگشت فرزند خود اطلاع يابند که اين امر موجب اطمينان خاطر خانوادهها از رفت و آمد فرزندانشان ميشود.  
تاریخ ثبت : 8/5/1397    ساعت ثبت : 7:7