تقدير مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه از تاکسيرانان به خاطر خدمات دهي به گردشگران

 

مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه، به منظور ارج نهادن به زحمات تاکسيرانان و به دليل موفقيت چشمگير آنان در ارائه خدمات به شهروندان و مسافران، بويژه در ايام نوروز از اين قشر زحمتکش تقدير کرد.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني گفت: با برنامه ريزي هايي که از يکماه قبل از فرا رسيدن بهار و نوروز در ستاد استقبال از نوروز انجام شد تمهيداتي براي پذيرايي از مسافران نوروزي انجام شد.
وي افزود: مجموعه شهرداري کرمانشاه در اين ايام توانستند خدمات مطلوب وکارآمدي به شهروندان ارائه کنندکه يکي از اين اقدامات در ناوگان تاکسيراني انجام شد.
سليماني افزود: در ايام تعطيلات نوروزي، بيشتر شهروندان در حال ديد و بازديد و انجام سفرهاي نوروزي بودند، اما تاکسيرانان و پرسنل سازمان تاکسيراني کرمانشاه در شهر حضور مستمري داشته و مردم را به مقاصد موردنظرشان انتقال دادند.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه، گفت: در حقيقت، نيروي تاکسيراني سهم ويژه اي در شادي شهروندان در ايام نوروز داشتند.
وي در ادامه از درخشش و تلاش نيروهاي تاکسيراني در خدمت شايسته به شهروندان کرمانشاهي و مسافران نوروزي قدرداني کرد و گفت: بدون ترديد، نمي توان با بيان از تلاش شبانه روزي و خدمت صادقانه تاکسيرانان تقدير کرد.
سليماني از رعايت حقوق متقابل رانندگان تاکسي و مسافران صحبت کرد و گفت: اگر اين حقوق رعايت شود، رضايت مسافران و رانندگان هم افزايش خواهد يافت که در اين زمينه نيازمند فرهنگسازي گسترده هستيم.
@taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 20/1/1397    ساعت ثبت : 18:11