مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه خبر داد:
ثبت‌نام رانندگان براي سرويس مدارس در سامانه سپند

 

* کليه رانندگان سرويس مدارس بايد در سايت سامانه به آدرس www.irtuSepand.ir ثبت نام کنند
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه با تأکيد بر ضرورت ثبت نام متقاضيان سرويس مدارس در سال تحصيلي 98-97 در سامانه پايش ناوگان دانش آموزي (سپند) از راه اندازي اين سامانه براي ثبت‌نام سرويس مدارس، خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني گفت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدبد آئين نامه اجرائي اياب وذهاب دانش آموزان از سوي وزارت کشور و تاکيد بر استفاده سامانه هاي نوين در اين حوزه و با عنايت به اين که متولي اصلي امر حمل و نقل دانش آموزان سازمان ھاي تاکسيراني در سراسر کشور شناخته شده اند، متقاضيان محترم براي انجام اين امر مي بايست در سايت سامانه ثبت نام نموده و جھت انجام مراحـل بعدي به اين سازمان مراجعه کنند.
وي تأکيد کرد: پيمانکاران، مديران مدارس، رانندگان تاکسي و دانش‌آموزان بايد براي دسترسي آسان‌تر، اطلاعات خود را در سامانه پايش ناوگان دانش آموزي به آدرس irtusepand.ir وارد کنند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه ادامه داد: در مرحله نخست اين طرح ثبت‌نام مديران مدارس، پيمانکاران و رانندگان در سامانه سپند آغاز شده و دانش‌آموزان هم از نيمه دوم شهريور ماه مي‌توانند در اين سامانه ثبت‌ نام کنند.
وي از ويژگيهاي سپند به؛ ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزان، اجرايي شدن قوانين و مقررات مربوطه، افزايش و بهبود کيفيت خدمات براي افزايش امنيت و ايمني دانش آموزان به همراه خدمات مطلوبتر براي ايجاد حس آسودگي خاطر نسبي والدين، هويت سازي و متمايزنمودن ناوگان حمل و نقل دانش آموزان، خدمات نرم افزار مبتني بر تلفن همراه براي استفاده از خدمات نرم افزاري رصد و پايش سفر دانش آموزي اشاره کرد.
مدير عامل سازمان تاکسيراني تصريح کرد : در سامانه سپند رانندگان مي‌توانند مسير‌ها و محل‌هاي مورد نظر خود را انتخاب کنند و خانواده‌ها هم با نصب نرم افزار در تلفن همراه خود مي‌توانند از ساعت رفت و برگشت فرزند خود اطلاع يابند که اين امر موجب اطمينان خاطر خانواده‌ها از رفت و آمد فرندانشان مي‌شود.
سليماني اضافه کرد: سال گذشته براي جابجايي بيش از 25000هزار دانش‌آموز، 5000 دستگاه تاکسي به مدارس سرويس‌دهي کرده و پيش‌بيني مي‌شود که امسال نيز همين تعداد سرويس مدرسه در امر جابه جايي و انتقال در خدمت دانش آموزان مدارس باشند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه تأکيد کرد: خانواده‌ها سرويس مدارس فرزندان خود را تحت نظارت سازمان تاکسيراني پيگيري کنند تا از هرگونه حوادث جاني، مالي و اخلاقي پيشگيري شود.  
تاریخ ثبت : 25/4/1397    ساعت ثبت : 6:52