مدير عامل سازمان تاکسيراني :
دفتر غير مجاز تاکسي اينترنتي اسنپ در شهر کرمانشاه پلمپ شد

 

?? مدير عامل سازمان تاکسيراني گفت: به علت فعاليت غير قانوني و نداشتن مجوز دفتر تاکسي اينترنتي اسنپ در شهر کرمانشاه پلمپ شد .
?? به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني ، سجاد سليماني گفت :هرنوع فعاليت شرکتهاي تاکسي اينترنتي نيازمند در يافت مجوز از سازمان تاکسيراني است و اين در حالي است با وجود دو مرتبه اخطارشرکت تاکسي اينترنتي غيرمجاز اسنپ اساسا اقدامي در اين زمينه نداشته از اين رو با دستور مراجع قانوني دفتر شرکت پلمپ گرديد. .
?? سليماني تصريح کرد: امنيت شهروندان موضوعي نيست که از آن چشم بپوشيم و در اين راستا با هرگونه فعاليت غيرقانوني و نامطمئن برخورد خواهيم کرد.
?? وي با تأکيد بر اينکه اين هر گونه سواستفاده احتمالي و يا استفاده از رانندگان غير مجاز و فاقد صلاحيت در شرکتهاي تاکسي اينترنتي بر عهده خود شرکت است وسازمان تاکسيراني در اين زمينه مسئوليتي ندارد، تصريح کرد: بههيچعنوان شهروندان به اين شرکتها اعتماد نکرده ، و در سفر هاي درون شهري صرفا از تاکسي هاي داراي صلاحيت استفاده کنند.  
تاریخ ثبت : 31/4/1397    ساعت ثبت : 11:31