انتصاب رئيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر شهرداري کرمانشاه

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت حمل و نقل مسافر کرمانشاه، طي حکمي از سوي شهردار کرمانشاه، محمد مهدي احمدي به سمت رئيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر شهرداري کرمانشاه منصوب شد
در اين حکم آمده است؛
جناب آقاي محمد مهدي احمدي
سلام عليکم
احترامأ به موجب اين ابلاغ و با حفظ شرايط استخدامي مندرج در حکم کارگزيني بعنوان سرپرست سازمان حمل و نقل مسافر شهرداري تعيين مي گرديد، اميد است با اتکال به خداوند متعال و بکارگيري از کليه امکانات و ظرفيت هاي موجود در راستاي انجام وظايف محوله تحت نظر اينجانب موفق و مؤيد باشيد.
نادر نوروزي
شهردار کرمانشاه
 
تاریخ ثبت : 6/2/1401    ساعت ثبت : 12:7