برخورد با 148 راننده فاقد مجوز سرويس مدارس در شهر کرمانشاه

 

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت تاکسيراني شهرداري کرمانشاه گفت: 148 راننده متخلف فاقد مجوز خودرو تحت عنوان سرويس مدارس، از سوي بازرسان سازمان تاکسيراني و پليس راهور در سطح شهر اعمال قانون شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، سجاد سليماني اظهار داشت : از ابتداي مهر ماه سال تحصيلي 98-97 در طرحهاي مشترک با پليس راهور و بازرسان سازمان تاکسيراني به منظور ساماندهي و جلوگيري از فعاليت خودروهاي فاقد صلاحيت با تعداد 148 خودرو متخلف سرويس مدارس سطح شهر کرمانشاه برخورد شده است.
وي به تخلفات صورت گرفته از طرف رانندگان فاقد مجوز فعاليت اشاره کرد و افزود: نداشتن کارت فعاليت، داشتن سرنشين اضافه، نداشتن برچسب و علائم مربوط سرويس مدارس ،از جمله تخلفات صورت گرفته است.
وي يادآور شد: 5 هزار و 96 خودرو در قالب 52 شرکت حمل و نقل سرويس مدارس تحت نظارت سازمان تاکسيراني در سال تحصيلي جديد به حدود 32 هزار دانش آموز در شهر کرمانشاه سرويسدهي ميکند.  
تاریخ ثبت : 19/9/1397    ساعت ثبت : 14:46