مدير عامل سازمان تاکسيراني :
رانندگان تاکسي شهر کرمانشاه بيمه تکميلي مي شوند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري كرمانشاه از آغاز اجراي طرح پوشش بيمه تكميل درمان براي رانندگان تاكسي داراي پروانه فعاليت خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، سجاد سليماني با اعلام اين که بيمه تکميلي دغدغه اکثر تاکسيرانان است بيان داشت : به منظور رفاه حال رانندگان و کاهش بار اين مشکل با پيگيريهاي مستمر اين سازمان با شرکتهاي بيمه گر ، بيمه تكميل درمان ويژه خانواده بزرگ تاكسيرانان در شهر کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر كرمانشاه افزود: سازمان تاکسيراني در قالب خدمات رفاهي، در نهايت شرکت تعاوني تاکسيراني با بيمه سامان قراردادي منعقد كرد تا تمام رانندگان تاکسي داري پروانه فعاليت ، بيمه تکميلي بهره‌مند شوند.
وي با اشاره به اينكه رانندگان تاكسي در زمان وقوع هرگونه حادثه يا ابتلا به بيماري، براي تأمين و پرداخت هزينه هاي بالاي درمان، دچار اضطراب و تشويش بودند، تأکيدکرد: با اجراي اين مهم از اين پس رانندگان با پرداخت ماهيانه مبلغي مشخص، ديگر نگران هزينه هاي جانبي درمان خود نيستند و اين امر مي تواند آرامش خاطري براي آنها به وجود آورد و با دلگرمي بيشتري به شهروندان خدمات رساني كنند.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني كرمانشاه يادآورشد: بيمه تکميلي بخشي هزينه هاي درماني کلينيکي، پاراکلينيکي و عمل هاي جراحي رانندگان تاکسي مانند پرداخت هزينه‌هاي درماني و بيمارستاني، زايمان، سزارين، هزينه آمبولانس، چشم‌پزشکي و... را شامل مي‌شود که در اين راستا رانندگان تاکسي هر دو ماه يک بار با پرداخت مبلغ مشخص به ازاي هر نفر در نظر گرفته شده که تاکسيرانان با پرداخت آن مي توانند از خدمات درماني لازم بهره‌مند ‌شوند.
سليماني با اشاره به فعاليت حدود 9 هزار تاکسي در کرمانشاه افزود: پيش بيني مي کنيم 3 تا 5هزار نفر از رانندگان تاکسي در اين طرح شامل بيمه تکميلي شوند.
وي با اشاره به اقساطي بودن هزينه پرداختي بيمه تکميلي به ازاي افراد خانواده عنوان کرد: رانندگان تاکسي مي‌توانند با توجه به تعداد نفرات تحت تکفل خود از اقساط پرداختي بهره‌مند شوند.
به گفته سليماني تاكسيرانان متقاضيان داراي کارت شهري مي توانند با مراجعه به مرکز شرکت تعاوني تاکسيراني واقع در ديزل آباد خيابان سوم جنب منابع طبيعي مراحل ثبت نام را انجام و از مزاياي اين طرح بهره مند شوند.  
تاریخ ثبت : 18/7/1397    ساعت ثبت : 8:56