پس از تصويب طرح يک‌فوريتي برگشت عوارض شهرداري‌ها؛تقدير و تشکر سرپرست شهرداري کرمانشاه از نمايندگان مجلس

 

پس از تصويب طرح يک فوريتي برگشت 32 هزار ميليارد ريال عوارض سوخت سهم شهرداري‌ها توسط نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، سرپرست شهرداري کرمانشاه طي نامه اي از وکلاي مردم کرمانشاه در مجلس، تقدير و تشکر کرد.
ه گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري کرمانشاه، مهندس حامد لعل بخش در بخشي از نامه خود خطاب به آقايان؛ مصري، جاسمي و صفري نمايندگان مردم کرمانشاه در خانه ملت، آورده است: يقينا حمايت از شهرداري ها در حوزه هاي مختلف، حمايت از شهروندان و کمک به پيشبرد اهداف و پروژه هاي عمراني شهر مي باشد. از اينرو اهتمام مستمر و گامهاي استوار و مطمئن حضرتعالي در تصويب مصوبه بازگشت عوارض سوخت سهم شهرداري ها که کمک شاياني به بازگشت حقوق شهرداري ها در سيستم مديريت شهري است، ارج نهاده و مراتب تقدير و تشکر خود و همکارانم را ابراز و اعلام مي دارم. اميد است اين اهتمام درخصوص تصويب مصوبه مذکور را در قانون بودجه 98 نيز ملحوظ نماييد که موجب توسعه و تعالي شهرداريهاي حوزه انتخابيه خواهيد بود.
مهندس لعل بخش طي گفتگويي در اين باره گفت: شهرداري‌ها در وضعيت بسيار نامساعدي از نظر اعتبارات قرار گرفته‌اند، و با بازگشت اين اعتبار به شهرداري‌ها کمک خوبي به آنها در ارائه خدمات به شهروندان مي باشد.
سرپرست شهرداري کرمانشاه با بيان اينکه کمبود منابع مالي وجه اشتراک بيشتر شهرداري‌ها و عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران شهري است، افزود: اين مشکل در شهرهاي مياني و کوچک به دليل محدوديت در وضع عوارض و ايجاد درآمدهاي محلي که ارتباط مستقيمي با ظرفيت‌ها و بنيان‌هاي اقتصادي شهر دارد؛ وضعيت بحراني‌تري را ايجاد کرده است.  
تاریخ ثبت : 20/9/1397    ساعت ثبت : 8:30