تداوم جلسات آموزش قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ويژه مديران و رانندگان سرويس مدارس

 

جلسه آموزشي توجيهي ويژه مديران شرکتهاي حمل ونقل دانش آموزي و رانندگان سرويس با همکاري اداره کل آموزش و پرورش، پليس راهور و سازمان تاکسيراني با هدف بازآموزي قوانين راهنمايي و رانندگي در محل آموزش اين سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، در اين جلسه آموزشي که در محل سالن آموزش سازمان تاکسيراني برگزار شد، موضوعات مرتبط با سلامت خودرو، سلامت رفتار رانندگان سرويس ها، نحوه ارائه سرويس به دانش آموزان و بايد و نبايدهاي سرويس هاي مدارس با حضور سرهنگ غلامي رئيس اداره آموزش و فرهنگ ترافيک پليس راهور مورد بررسي قرار گرفت.
سرهنگ غلامي در اين مراسم به تشريح موارد ايمني سرويس هاي مدارس پرداخت و از رانندگان سرويس هاي مدارس خواست تا در قبال مسئوليتي که بر عهده گرفته اند، حساسيت ويژه اي داشته باشند.
وي با اشاره به اهميت و حساسيت شغل رانندگان سرويس مدارس گفت: «رانندگان سرويس هاي مدارس مسئوليت حساسي را در قبال دانش آموزان دارند لذا رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي اين افراد از اهميت بالايي برخوردار است.»
سرهنگ غلامي افزود: «رعايت مسائل مرتبط با قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي رانندگان سرويس هاي مدارس مي تواند باعث آشنايي هرچه بهتر دانش آموزان با اين قوانين و در نتيجه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از سوي دانش آموزان باشد.»
اين کارشناس ترافيک در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: «نقش رانندگان سرويس هاي مدارس در الگو پذيري دانش آموزان از آن ها کمتر از نقش معلم نيست و رانندگان سرويس مدارس بايد رفتار و گفتارشان به گونه اي باشد که دانش آموز الگوي مناسب از اين رفتارها پيدا کند.»
رئيس اداره آموزش و فرهنگ ترافيک پليس راهور در ادامه با اشاره به جايگاه و نقش رانندگان سرويس هاي مدارس در فرهنگ سازي گفت: «سرويس مدارس در کشور ما با سرويس مدارس در کشورهاي پيشرفته تفاوت زيادي دارد اما بايد سعي کنيم تا به حد کمال و مطلوب برسيم که از اين رو اين جلسات آموزشي برگزار شده و اميدوارم که تداوم داشته باشد چرا که محور اصلي مثلث آموزشي در سرويس هاي مدارس، رانندگان هستند.»
سرهنگ غلامي گفت: «خوشبختانه در حال حاضر حرکت خوبي از سوي سازمان تاکسيراني در حوزه آموزش شروع شده و تداوم برگزاري جلسات و کارگاه هاي آموزشي مي تواند به رسيدن به نقطه مطلوب در فرهنگ سازي در رانندگي خصوصا در حوزه سرويس مدارس به ما کمک کند.»
در پايان اين جلسه آموزشي پرسش و پاسخ نيز انجام شد و کارشناس پليس راهور به سوالات رانندگان سرويس هاي مدارس پاسخ دادند. @taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 13/11/1397    ساعت ثبت : 14:7