انتخاب مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه به عنوان مدير شايسته سازمان هاي تاکسيراني کشور

 

در همايش روز حمل ونقل که با حضور وزير محترم کشور و رئيس محترم پليس راهور کشور در سالن وزارت کشور برگزار شد،
از سجاد سليماني مدير عامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه به عنوان مدير شايسته حمل ونقل عمومي درون شهري با اهداء لوح تقدير و تجليل به عمل آمد.
 
تاریخ ثبت : 28/9/1397    ساعت ثبت : 12:52