اختصاص 5 جايگاه سوخت CNG به تاكسي ها

 

سازمان تاكسيراني كرمانشاه به منظور رفاه حال رانندگان محترم تاكسي با تصويب شوراي ترافيك استان و با همكاري شهرداري كرمانشاه، 5 جايگاه عرضه گاز CNG را مختص خودروهاي دوگانه سوز تحت پوشش سازمان قرار داده است. مامورين بازرسي سازمان نيز بصورت شبانه روزي براي نظم بخشيدن به جايگاه و همچنين تسريع در امر سوختگيري در جايگاههاي مذكور مستقر مي باشند.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:21