واحد امداد تاكسي سازمان تاكسيراني كرمانشاه بصورت رايگان، جهت خدمات رساني به رانندگان تاكسي شهري براي نخستين بار در كشور راه اندازي شد

 

در راستاي خدمت رساني به رانندگان زحمتكش تاكسيران،سازمان تاكسيراني كرمانشاه دو واحد امداد تاكسي را جهت امداد رساني رايگان به خودروهاي عمومي تحت پوشش شامل تاكسي گردشي،تاكسي مسيري و آژانس تاكسي تلفني كه در حين فعاليت دچار نقص فني و يا حادثه مي شوند اختصاص داده است. اين خودروها در مكانهاي مشخصي از شهر مستقر مي باشند و در هنگام بروز مشكل براي خودروهاي تحت پوشش سازمان با يك تماس تلفني، امداد تاكسي بلافاصله در محل حاضر خواهد شد و نسبت به رفع نقص خودرو اقدام مي نمايد. در غير اينصورت توسط امداد تاكسي، تاكسي داراي نقص به محل مورد نظر راننده انتقال داده مي شود. 
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:20