درمانگاه تاكسيراني مختص رانندگان و خانواده هاي آنان راه اندازي شد

 

سازمان تاكسيراني كرمانشاه در راستاي ارج نهادن به خدمات رانندگان زحمتكش تاكسي و ارائه خدمات رفاهي-درماني به بيش از 30 هزار راننده تاكسي و خانواده هاي آنها اقدام به عقد تفاهم نامه اي با درمانگاه بزرگ قائم (عج) نموده است كه كليه خدمات بهداشتي و درماني را براي رانندگان تاكسي و خانواده هاي آنها به ترتيب با 50 و 40 درصد تخفيف ارائه مي دهد.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:27