اقدامات فرهنگي-رفاهي سازمان تاكسيراني كرمانشاه در نوروز 89

 

1-تهيه و چاپ بيش از 10000 بروشور آموزشي حاوي نكات ترافيكي و حفاظتي 2-تهيه و چاپ بيش از 10000 بروشور پيام تبريك و توزيع آن بين رانندگان 3-نصب بنر خوش آمدگويي به مهمانان نوروزي در مبادي ورودي شهر كرمانشاه 4-دو واحد امداد تاكسي رايگان سازمان در ايام نوروز جهت امداد رساني به تاكسيهاي شهرهاي ديگر كه وارد شهر كرمانشاه مي شوند در تمام ساعات شبانه روز آماده خدمات رساني مي باشند 5-در ايام تعطيلات كاركنان بصورت شيفتي در محل ساختمان اداري حضور داشته و به متقاضيان و رانندگان محترم تاكسي خدمات رساني خواهند نمود.  
تاریخ ثبت : 31/2/1389    ساعت ثبت : 14:26