آگهي فراخوان عمومي براي تهيه و نصب تاكسي متر (مهلت تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 23/3/1389)

 

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر كرمانشاه در اجراي ماده 17 از آيين نامه اجرايي مصوب هيئت محترم وزيران و به استناد بند يك مصوبه خرداد ماه سالجاري هيئت مديره محترم سازمان تاكسيراني كرمانشاه قصد دارد در سال 1389 حدود سه هزار دستگاه از تاكسي هاي تحت پوشش خود را به سيستم تاكسي متر با مشخصات ذيل اين آگهي تجهيز نمايد لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تاكسي متر مورد نظر اين سازمان را توليد ، ‌عرضه و نصب مي نمايند و آمادگي دارند برابر شرايط زير تاكسي متر مورد تاييد اين سازمان را ارائه و تحويل نمايند دعوت مي نمايد حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از انتشار اين آگهي پيشنهادات خود را به همراه اعلام بهاء تاكسيمتر كتباً به نمابر شماره 4216663-0831 سازمان تاكسيراني كرمانشاه ارسال يا توسط پست پيشتاز به آدرس كرمانشاه ، شهرك فرهنگيان فاز 2 ، بلوار شهيد آويني كوي كوثر يك مكاتبه نمايند بديهي است تمامي پيشنهادات رسيده در كميته فني و بازرگاني اين سازمان بررسي و اشخاص حقيقي و حقوقي كه بهترين پيشنهاد با كمترين قيمت را ارائه داده باشند بعنوان برنده اين فراخوان به رانندگان تاكسي معرفي خواهند شد .
***مشخصات تاكسي متر:
**قابليت تنظيم دقيق براساس نوع خودرو جهت محاسبه دقيق مسافت ـ استفاده از نمايشگر ال سي دي به جاي نمايشگر ال اي دي ـ قابل استفاده در خودروهاي كاربراتوري و انژكتوري ـ داراي باطري پشتيبان جهت نگهداري اطلاعات ـ امكان اتصال به كليه رايانه هاي شخصي و ... ـ امكان محاسبه تك نفره و چهار نفره ـ قابليت اتصال به پورت USB ـ قابليت اعلام ميزان كاركرد خودرو براساس كيلومتر لازم جهت سرويسهاي فني خودرو ـ داراي سيستم سخنگوي فارسي متن و مبلغ كرايه ـ نمايش كاركرد مسافت طي شده در پايان هر روز ـ محاسبه هوشمندانه كرايه روز و شب ـ محاسبه كرايه اضافه و جمع نهايي ـ صفحه نمايش با قابليت نمايش زبان فارسي ـ داراي پرينتر مينياتوري جهت صدور صورتحساب ـ قابليت اتصال به كارت حافظه ـ قابليت اتصال به GPS ـ داراي تقويم شمسي و ميلادي ـ داراي يكسال گارانتي و خدمات پس از فروش
توضيح : در اعلام قيمت هاي هر رديف ، موارد : نرخ كالا ،‌نصب و راه اندازي ، آموزش و گارانتي ، ‌تجهيزات مصرفي مورد نياز براي هر رديف محاسبه و لحاظ گرديده است .
شرايط سازمان تاكسيراني كرمانشاه براي شركت اشخاص حقيقي و حقوقي در فراخوان :
/*/سازمان تاكسيراني در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات مختار است .
/*/سپردن تعهد ارائه خدمات پس از فروش به تاكسيراني
/*/ارائه تضمين حسن انجام كار
/*/اشخاص حقيقي و حقوقي شركت كننده در فراخوان هر گونه امتيازي را در زمينه نصب تاكسيمتر به رانندگان تاكسي تحت پوشش سازمان تاكسيراني كرمانشاه پيشنهاد و ارائه نمايند قطعاً ضريب برنده شدن خود را به ميزان قابل توجهي بالا خواهند برد .
/*/برنده فراخوان ميبايست مدت زمان تحويل و نصب تاكسي مترهاي مندرج در آگهي را بطور دقيق و شفاف با ارائه برنامه زمان بندي شده كه مدت آن از يكماه نبايد بيشتر باشدكتباً اعلام و تعهد لازم را به سازمان تاكسيراني كرمانشاه بسپارد.
/*/برنده فراخوان مي بايست به هنگام نصب آموزشهاي لازم را به استفاده كنندگان تاكسيمتر ارائه نمايد .
/*/اشخاص حقيقي و حقوقي شركت كننده در فراخوان مي بايست يك دستگاه تاكسي متر كه مشخصات فوق را داشته باشد جهت ملاحظه اعضاء كميته فني و بازرگاني بعنوان نمونه به تاكسيراني كرمانشاه ارسال نمايد .
روابط عمومي سازمان تاكسيراني كرمانشاه  
تاریخ ثبت : 12/3/1389    ساعت ثبت : 15:27