..اطلاعيه :قابل توجه راننندگان محترم ،تاكسي ،مسيري ،آژانس ،وانت بارها

 

به اطلاع كليه مالكين خودروهاي تحت پوشش سازمان تاكسيراني كرمانشاه ميرساند جهت دريافت تسهيلات يارانه اي سوخت هرچه سريعتر به بانكهاي اعلام شده از سوي ستاد مديريت حمل ونقل سوخت كشور مراجعه نمايند در غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي بعهده شخص مالك خودرو مي باشد. تاكسي =ملت * آژانس =سپه *وانت بار =ملي  
تاریخ ثبت : 6/9/1389    ساعت ثبت : 8:48