فراخوان فوري تاكسي هاي بنزين سوز مدل 1379 و بالاتر جهت تبديل به دوگانه سوز(مهلت تا تاريخ 25/5/89)

 

به اطلاع كليه مالكين خودروهاي بنزين سوز مدل 1379 و بالاتر ميرساند از تاريخ 10/5/89 لغايت 25/5/89 با توجه به صورتجلسه في مابين سازمان با شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان مهلت داده شده كه نسبت به دوگانه سوز نمودن خودرو خود اقدام نمايند، لذا جهت معرفي شدن به كارگاههاي دوگانه سوز مي بايست هرچه سريعتر به امور مربوطه در سازمان تاكسيراني مراجعه نماييد .
در غير اينصورت عواقب بعدي بعهده شخص مالك خواهد بود و اين سازمان هيچگونه مسئوليتي را نمي پذيرد. 
تاریخ ثبت : 11/5/1389    ساعت ثبت : 11:26