مدارك لازم و اطلاعيه ثبت نام در طرح شناسايي و ساماندهي ناوگان حمل و نقل بار درون شهري(وانت بارها)

 

به اطلاع مالكين و رانندگان محترم وانت بارهاي پلاك شخصي و پلاك عمومي فعال در سطح شهر كرمانشاه ميرساند به منظور شناسائي و ساماندهي ناوگان حمل و نقل بار درون شهري نام نويسي از متقاضيان در اين طرح بعمل مي آيد .
لذا از تاريخ 1/6/89 لغايت 10/6/89 ميتوانيد با در دست داشتن مدارك زير جهت تشكيل پرونده به دفتر واحد گشت و بازرسي سازمان واقع در بلوار شهيد مصطفي امامي ساختمان اداره اجرائيات شهرداري مراجعه نماييد .
1-كپي تمام صفحات شناسنامه
2-كپي كارت ملي(پشت و رو)
3-كپي كارت پايان خدمت يا معافيت
4-كپي سند مالكيت خودرو
5-كپي كارت خودرو(پشت و رو)
6-كپي كارت سوخت(پشت و رو)
7-كپي بيمه نامه خودرو و شخص ثالث
8-درصورتيكه عضو شركت و يا اتحاديه مي باشيد كپي مدارك ضميمه شود
9-تكميل فرم ثبت نام
10-پوشه سفيد و گيره
 
تاریخ ثبت : 27/5/1389    ساعت ثبت : 10:13