نرخهاي جديد تاکسي شهر کرمانشاه بعد ازاجراي قانون طرح هدفمند سازي يارانه ها اعلام شد

 

غلامرضا يلوه مدير عامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه گفت :با همکاري مسئولين استان وتصويب در شوراي شهر کرمانشاه ،نرخ هاي جديد کرايه تاکسي در کرمانشاه اعلام و از امروز16/10/89اجرائي مي شود. يلوه متوسط افزايش قيمت کرايه تاکسي در مسيرهاي مختلف شهر کرمانشاه را 23درصد اعلام کرد.وي با بيان اينکه کرايه تاکسي هاي مستقر درفرودگاه ،پايانه هاي مسافربري و آژانسهاي تاکسي تلفني تحت پوشش اين سازمان بر اساس کيلومتر محاسبه مي شودواين تاکسي ها موظفند زودتر نسبت به نصب تاکسي متر اقدام نمايند،گفت .نرخ اين دسته از تاکسي ها ،بعلاوه سرويس هاي مدارس نيز افزايش 20درصدي داشته اشت .يلوه اظهار داشت :نرخ هاي جديد بصورت برچسب تهيه و دراختيار رانندگان قرار گرفته و رانندگان ملزم به نصب اين برچسب ها هستندو مسافرين نيز مي توانند بر اين اساس از نرخ جديد مسيرها مطلع شوند.يلوه با تقدير از همکاري رانندگان تاکسي بواسطه رعايت قانون وعدم افزايش خودسرانه کرايه ها از زمان اجرا قانون هدفمند کردن يارانه هاتاکنون ،از آنها خواست از اين پس نيز قانون را رعايت کنند.وي از مردم خواست نظرات وشکايات خودر رابا شماره هاي 8211948و 8228484و 137 در ميان بگذارند 
تاریخ ثبت : 16/10/1389    ساعت ثبت : 8:53