تبليغات بازرگاني براي تاکسي ها مجاز شد

 

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور گفت : در اين مصوبه که با هدف حمايت دولت از تاکسي داران اجرا مي شود ، تاکسي داران مجازند با فعاليت هاي تبليغاتي بازرگاني کسب درآمد کنند . به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از واحد مرکزي خبر ، معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور گفت : در اين مصوبه که با هدف حمايت دولت از تاکسي داران اجرا مي شود ، تاکسي داران مجازند با فعاليت هاي تبليغاتي بازرگاني کسب درآمد کنند . صارمي با بيان اينکه هم اکنون 330 هزار تاکسي در کشورمسافران شهري را جابجا مي کنند افزود: 70 درصد تاکسي داران بيمه نيستند ، که ماهانه 50 درصد سهم بيمه آنان يعني 50 هزار تومان براي هر تاکسي توسط دولت پرداخت مي شود . او گفت : دولت با اجراي قانون هدفمندي يارانه در بسته حمايتي خود ، در مرحله اول با 50 هزار تومان بصورت بلاعوض کارت تاکسي داران را شارژ مي کند . معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور با بيان اينکه در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دولت سعي دارد حتي المقدور از افزايش کرايه تاکسي جلوگيري کند گفت : چنانچه افزايش کرايه داشته باشيم بيشتر از 10 درصد نخواهد بود  
تاریخ ثبت : 17/9/1389    ساعت ثبت : 11:56