تاکسي‌داران از بانك صادرات تسهيلات مي‌گيرند

 

تاکسي‌داران از بانك صادرات تسهيلات مي‌گيرند
بانک صادرات ايران همسو با سياست‌هاي دولت جهت جايگزيني و نوسازي خودروهاي فرسوده تاکسي به دارندگان اين وسايط نقليه تسهيلات مي‌دهد.
به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک با همکاري ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت، به منظور نوسازي و جايگزيني خودروهاي فرسوده تاکسي از محل منابع داخلي و در چارچوب ضوابط و مقررات جاري تسهيلات بانکي مي‌دهد. ‌اين گزارش مي‌افزايد، اين تسهيلات به متقاضيان بر اساس نوع خودروي جايگزين در 3 تيپ 50، 70 و 100 ميليون ريالي و به صورت فروش اقساطي با بازپرداخت حداکثر 5 ساله پرداخت مي‌شود. نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل منابع بانک تابع نرخ سود در زمان انعقاد قرار است که در حال حاضر معادل 14 درصد است.  
تاریخ ثبت : 21/9/1389    ساعت ثبت : 11:30