چگونگي پيگيري طرح تسهيلات يارانه سوخت

 

قابل توجه رانندگان محترم ناوگان حمل ونقل در خصوص تسهيلات يارانه اي سوخت :
در صورتيكه اطلاعات فردي و خودروئي شما در بانك مشكل دارد ويا اصلآ موجود نمي باسد.
جهت تكميل اطلاعات خود به سايت www.Yaranenavgan.ir قسمت پيگري طرح تسهيلات مراجعه نماييد.
روابط عموي سازمان تاكسيراني  
تاریخ ثبت : 21/9/1389    ساعت ثبت : 12:50