چهارمين همايش ايام نوروز ويژه رانندگان تاکسي فرودگاه ،ترمينالها،ومديران آژانسهاي تاکسي تلفني در اسفند ماه 89 برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني در اين همايشي که مدير عامل سازمان تاکسيراني ،رئيس پليس راهور شهرستان و مدير کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري حضور داشتند
ابتدا مدير عامل سازمان تاکسيراني ضمن خير مقدم وتشکر از اين قشر زحمتکش اهمي از فعاليتهاي ناوگان سازمان تاکسيراني در سال جاري ر ا تشريح نمودند .وي هدف از برگزاري اين همايش ارتقا سطح کيفي خدمات رساني در بخش حمل ونقل ،شناخت وظيفه وحق وحقوق مسافر و راننده تاکسي و شناسائي منزلت اجتماعي تاکسيراني و تاکسيرانان دانست
سپس آقاي رحيمي مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري اظهار داشت که برگزاري دروه هاي آموزشي وِيژه رانندگان تاکسي مي تواند شرايط مطلوبي را در راستاي جذب مسافر و گردشگر براي استان و ارائه فرهنگ غني شهر کرمانشاه به ديگر شهروندان به خصوص در ايام نوروز باشد. در همين زمينه مدير آقاي کرمي موسسه آموزشي گردشگري بهارستان نکات خيلي جامع در خصوص وظايف راننده تاکسي ومسافر ونقش اين دو عامل در جهت بالا بردن فرهنگ هر شهر و کشوري را بيان داشتند وتصريح کردند برنامه ها و آموزه هاي فرهنگي مي تواند تاثير عميقي بر فرهنگ جامعه و بستر سازي براي توسعه فرهنگي داشته باشد در خاتمه رئيس پليس راهور انتظامي شهرستان کرمانشاه ضمن تشکر از رعايت نمودن مقررات توسط رانندگان تاکسي درون شهري در بخش آموزش قوانين و مقررات راهنمائي ورانندگي به ايراد سخنراني پرداختند .در پايان اين جلسه مديرعامل سازمان تاکسيراني در يک نشت به سوالات و پرسشهاي رانندگان تاکسي جواب دادند  
تاریخ ثبت : 14/12/1389    ساعت ثبت : 9:37