سهميه بنزين بهمن ماه خودروها ي تاکسي اعلام شد

 

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور سهميه بنزين بهمن ماه خودروهاي شخصي و عمومي را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، محمد رويانيان روز سه شنبه با اشاره به آخرين تصميمات اتخاذ شده در خصوص سهميه بنزين خودروها در بهمن ماه، عنوان كرد: بر اين اساس سهميه، بنزين خودروها در بهمن ماه همانند آذرماه با اندكي تغيير بوده، اما نرخ آن 400 تومان محاسبه مي‌شود.
وي ادامه داد: بر اين اساس، سهميه خودروهاي شخصي 60 ليتر، تاكسي‌هاي بنزين سوز شهري 500 ليتر و برون شهري 750 ليتر، تاكسي‌هاي دوگانه سوز درون شهري 300 ليتر و برون شهري 500 ليتر، آژانس‌ها و مسافربرهاي شخصي چه دوگانه سوز و چه بنزيني 300 ليتر، وانت بارهاي نوع يك 200 ليتر و نوع 2 نيز 400 ليتر و موتورسيكلت‌ها 25 ليتر تعيين شده است.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور با اشاره به اينكه سهميه بنزين حمايتي در بهمن ماه به خودروها داده نمي‌شود، تصريح كرد: در عين حال بنزين 100 توماني موجود در كارت‌هاي سوخت به قوت خود باقي است و شهروندان مي‌توانند از اين سهميه بنزين كماكان استفاده كنند.
از سال 90 كارت هوشمند CNG در كشور اجرايي مي‌شود وي در خصوص استفاده از گاز CNG در خودروها نيز به ايسنا، گفت: رويكرد به سمت استفاده از گاز CNG فعلا عملا به شكلي متوقف شده، اما از سال 90 كارت هوشمند CNG نيز در كشور اجرايي مي‌شود كه بر اين اساس مشكلات سوخت تاكسي‌ها بر طرف خواهد شد.  
تاریخ ثبت : 29/10/1389    ساعت ثبت : 10:19