پيام تبريك سال نو شهردار کرمانشاه به ناوگان بزرگ تاكسيراني شهر كرمانشاه

 

شهردار محترم كرمانشاه در آستانه سال نو با تجليل از تلاش يكساله رانندگان زحمتكش تاكسي ،پيشاپيش سال نو را به آنان و خانواده هاي گراميشان تبريك گفت.  
تاریخ ثبت : 29/12/1389    ساعت ثبت : 11:5