صدور برگه مرخصي اينترنتي براي رانندگان تاكسي در سال 89 باعث جلوگيري از هدر رفت بيش از صدهزار ليتر بنزين آنها شده است

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه با راه اندازي سيستم مرخصي اينترنتي براي رانندگان تاكسي در طول سال 89 از هدر رفت بيش از صدهزار ليتر سوخت تاكسيها جلوگيري شد.
بر پايه اين گزارش در اين مدت بيش از 66000 مرخصي از طريق اين سامانه صادر گرديده كه باعث عدم مراجعه رانندگان تاكسي به سازمان و جلوگيري از اتلاف وقت آنها شده است.
از مزاياي استفاده از اين طرح مي توان به رعايت سقف 30 روز مرخصي در سال براي رانندگان،جلوگيري از اتلاف وقت رانندگان،گرفتن مرخصي در هر نقطه و هر زمان،نظارت دقيق بر مرخصي هاي صادره اشاره نمود لازم به توضيح است با توجه به نظر سنجي سازمان از طريق سايت بيش از 90درصد از خدمات گيرندگان از اين سازمان اعلام رضايت نموده اند  
تاریخ ثبت : 6/2/1390    ساعت ثبت : 12:6