پيام تبريك سال نو و قدرداني هيئت مديره ،مدير عامل و كاركنان سازمان تاكسيراني به ناوگان بزرگ تاكسيراني شهر كرمانشاه

 

هيئت مديره ، مدير عامل ،مسئولين و كاركنان سازمان تاكسيراني ضمن عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن سال جديد،از تلاش و همكاري صميمانه كليه شما رانندگان عزيز در طول سال 89تقدير وتشكر نموده و آرزوي سالي پر بركت براي شما و خانواده هاي محترمتان را دارد  
تاریخ ثبت : 28/12/1389    ساعت ثبت : 8:34