تعداد 8587دستگاه وانت بار در شهر کرمانشاه ساماندهي شدند

 

مديرعامل سازمان مديريت ونظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه از ساماندهي 8587دستگاه وانت بار در قالب طرح شناسائي وانت بارها خبر داد
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه ، غلامرضا يلوه اظهار داشت: طرح ساماندهي وانت بارها ي شهر كرمانشاه انجام شده است و طي اين طرح تعداد 8587 دستگاه وانت ‌بار در شهر كرمانشاه ساماندهي شدند.
وي با بيان اينكه اين طرح در دو مرحله اجرا شده است، عنوان داشت: مرحله نخست اين طرح در مهر ماه سال جاري انجام شد كه طي آن 8هزار و 61 خودرو شناسايي شده و در مرحله دوم 526 دستگاه خودرو شناسائي وكد رهگيري براي آنها صادر شده است.  
تاریخ ثبت : 26/11/1389    ساعت ثبت : 11:42