تاكسيراني كرمانشاه به دنبال هوشمند سازي نظارت بر حمل و نقل عمومي است

 

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني كرمانشاه گفت: تاكسيراني كرمانشاه به دنبال هوشمند كردن نظارت بر حمل و نقل تاكسي هاي اين شهر در سالجاري است
. بنا بر گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه ، غلامرضا يلوه افزود: تحقق اين مهم، به اعتبارات فراواني نياز دارد و در اين راستا اكنون به دنبال رايزني با مسوولان وزارت كشور و استان به منظور تامين اعتبارات اجراي اين طرح هستيم.
وي با بيان اينكه اكنون علاوه بر كرمانشاه، تعداد ديگري از شهرهاي بزرگ كشور به دنبال پياده سازي سيستم هوشمند سازي نظارت بر حمل و نقل در شهرهاي خود هستند، گفت: اين طرح هم اكنون در شهر مشهد در حال اجراست.
يلوه افزود: در قالب اجراي اين طرح، ميزان ساعات كار ، مصرف بنزين ، تعداد جابجايي مسافران و ... در تمامي تاكسي ها قابل مشاهده و اندازه گيري است و از اين پس بر پايه حجم كاري، به رانندگان تاكسي خدمات دولتي ارايه خواهد شد.
وي در ادامه در خصوص افزايش يا عدم تغيير كرايه هاي تاكسي در كرمانشاه از ابتداي سالجاري تاكنون ، اظهار داشت: تا امروز دستوري مبني بر افزايش كرايه هاي تاكسي در سال جاري توسط وزارت كشور اعلام نشده و رانندگان موظفند كماكان با قيمتهاي مصوب سال 89، مسافران را جابجا كنند.
يلوه هرگونه افزايش كرايه توسط رانندگان را غيرقانوني عنوان كرد و گفت: رانندگان تاكسي تا هنگامي كه نرخ كرايه هاي جديد اعلام نگردد، نبايد از قانون تخطي كنند.
وي از رانندگان تاكسي درخواست كرد با دريافت كرايه اضافي يا اجتناب از سوار كردن مسافر، مردم را نسبت به رانندگان زحمت كش تاكسي بدبين نكرده و مردم نيز با انتخاب مسيرهاي طولاني و چند مسيره، رانندگان را بيش از اندازه خسته نكنند.
يلوه در پايان افزود: هم اكنون تعداد 9 هزار و 500 دستگاه تاكسي در قالب گردشي، مسيري و آژانس در كرمانشاه، در خدمت جابجايي مسافران هستند.  
تاریخ ثبت : 8/2/1390    ساعت ثبت : 8:42