مدير عامل سازمان تاكسيراني .اين سازمان به دنبال هوشمند كردن نظارت بر حمل و نقل تاكسي هاي شهر است

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر کرمانشاه، غلامرضا يلوه با بيان مطلب فوق افزود
: تاكسيراني كرمانشاه به دنبال هوشمند كردن نظارت بر حمل و نقل تاكسي هاي شهر است اما چون به اعتبارات فراواني نياز دارد به دنبال رايزني با مسوولان وزارت كشور و استان به منظور تامين اعتبارات اجراي اين طرح هستيم.
مدير عامل سازمان تاكسيراني كرمانشاه با اشاره به اينکه با نصب دستگاهي بر تاکسي ها امکان نظارت هوشمند فراهم مي شود، افزود: با اجراي اين طرح، ميزان ساعات كار، مصرف بنزين، تعداد جابجايي مسافران و ... در تمامي تاكسي ها قابل مشاهده و اندازه گيري است و از اين پس بر پايه حجم كاري، به رانندگان تاكسي خدمات دولتي ارايه خواهد شد.
يلوه گفت :هزينه هر تاکسي براي نصب اين سيستم حدود يک ميليون تومان است .
وي با بيان اينكه اكنون علاوه بر كرمانشاه، تعداد ديگري از شهرهاي بزرگ كشور به دنبال پياده سازي سيستم هوشمند سازي نظارت بر حمل و نقل در شهرهاي خود هستند، گفت: اين طرح هم اكنون در شهر مشهد در حال اجراست.
مدير عامل سازمان تاكسيراني كرمانشاه در پايان افزود: هم اكنون تعداد 9 هزار و 500 دستگاه تاكسي در قالب گردشي، مسيري و آژانس در كرمانشاه، در خدمت جابجايي مسافران هستند.
 
تاریخ ثبت : 7/4/1390    ساعت ثبت : 12:51