سامانه هوشمند در تاكسيراني و اتوبوسراني شهرها ايجاد مي شود.

 

رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از طرح نصب سامانه هوشمند و 'اي - وي - ال' در تاكسيراني و اتوبوسراني شهرهاي كشور خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ، مهندس حميدرضا ارشادمنش سه شنبه شب در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي در سمنان با بيان مطلب فوق گفت : اين طرح در شهرهاي مراكز استانها و شهرهايي كه داراي سازمان اتوبوسراني و تاكسيراني است اجرا مي شود.
وي گفت: بر اساس ابلاغيه تا پايان شهريور كليه شهرداري ها بايد تاكسيمتر را بر روي تاكسي ها نصب كنند و تا پايان سال نيز براي تجهيز سامانه هوشمند 'اي -وي - ال' بر روي اتوبوسها و تاكسي ها بر طبق ابلاغيه ستاد هدفمندي يارانه ها اقدام كنند.
وي گفت: برخي از شهرداري ها اين طرح را به مرحله اجرا درآورده و قرارداد و مذاكرات اوليه را با بانكها و ... انجام داده اند و اميدواريم تا پايان سال به اهداف اين طرح برسيم.  
تاریخ ثبت : 20/4/1390    ساعت ثبت : 8:59