نرخ كرايه انواع تاكسي در كرمانشاه و سرويس مدارس در سال 1390 اعلام شد

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني كرمانشاه ، نرخ هاي جديد انواع تاكسي،آژانس و سرويس مدارس سطح شهر كرمانشاه به تصويب شوراي اسلامي شهركرمانشاه رسيد.
برپايه اين گزارش نرخها با افزايش 15 تا 20 درصد نسبت به آخرين نرخهاي مصوب كه پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بوده،اعمال شده است.
اين نرخها به تفكيك نرخ تاكسي مسيري و گردشي،نرخ تاكسيهاي فرودگاه براساس تاكسيمتر،نرخ تاكسيهاي ترمينالها به دو صورت انفرادي و دربستي براساس تاكسيمتر و نرخهاي آژانسهاي تاكسي تلفني به دو صورت با تاكسيمتر و بدون تاكسيمتر مصوب شده است.
در زمينه نرخهاي سرويس مدارس با هماهنگي اداره كل آموزش و پروش سعي شده است كه اين نرخها متناسب با فاصله منازل دانش آموزان تا مدرسه باشد که عدالت رعايت شود لذا از اولياء دانش آموزان درخواست مي شود از انعقاد قرارداد با خودروهاي فاقد مجوز سرويس مدرسه جداً خودداري نمايند چرا که فقط خودروهاي داراي برچسب سرويس مدارس حق فعاليت به عنوان سرويس مدرسه را دارند.
سازمان تاكسيراني كرمانشاه امسال نيز همانند سالهاي گذشته ، نظارت خود را بر رعايت نرخهاي اعلام شده بطور جدي در دستور كار خود قرار خواهد داد.
لذا از شهروندان گرامي تقاضا دارد هرگونه تخلف در رعايت نرخها و يا اخذ اضافه بها را به واحد شكايات اين سازمان واقع در ميدان آزادي اداره كل اجراييات شهرداري و يا به شماره تلفنهاي 8211948،8228484و8246565 اعلام تا برخورد قانوني با متخلفان صورت پذيرد. لازم به ذكر است نرخهاي مصوب در بخش نرخهاي كرايه تاكسي و آژانس همين سايت موجود ميباشد.  
تاریخ ثبت : 31/6/1390    ساعت ثبت : 12:10