سرپرست سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني کرمانشاه منصوب شد

 

طي حکمي از سوي شهردار کرمانشاه ، افشين لرزنگنه به عنوان سرپرست سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه ، امير رحيمي سرپرست شهرداري کرمانشاه طي حکمي مهندس افشين لر زنگنه را به عنوان سرپرست سازمان منصوب کرد .
رحيمي در اين حكم خطاب به لر زنگنه آورده است: " با عنايت به مصوبه 1/6/90 شوراي سازمان به موجب اين ابلاغ با حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه تعيين و منصوب مي گرديد. اميد است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظائف محوله موفق و مويد باشيد ."  
تاریخ ثبت : 5/7/1390    ساعت ثبت : 10:0