معاون حمل و نقل تاكسيراني:ارائه طرح افزايش كرايه تاكسي هاي كرمانشاه

 

معاون حمل ونقل سازمان تاكسيراني كرمانشاه گفت: طرح افزايش بهاي كرايه تاكسيهاي كرمانشاه براي بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر ارايه شده ، اما هنوز به تصويب نهايي نرسيده است.
' عليرضا سامير ' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: براساس مصوبه استانداري ، نرخ پيشنهادي سال جديد كرايه تاكسي هاي كرمانشاه ، نسبت به كرايه هاي كنوني 15 درصد افزايش داشته ، كه البته هنوز اين رقم به تصويب شوراي اسلامي اين شهر نرسيده است.
وي ادامه داد: براين اساس هم اكنون ، نرخ كرايه تاكسي ها در كرمانشاه هيچ گونه افزايشي نداشته و تا قبل از اعلام مصوبه شوراي شهر در اين زمينه، كماكان همان قيمت مصوب سال گذشته است.
سامير اظهار داشت: تا قبل از اعلام نرخهاي جديد ، هرگونه افزايش بهاي تاكسي ها غيرقانوني است و در صورت مشاهده ، با آن به شدت برخورد خواهد شد.
وي در پايان از مردم درخواست كرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي رانندگان تاكسي ، مراتب را به سازمان تاكسيراني كرمانشاه گزارش دهند.
هم اكنون تعداد 9 هزار و 500 دستگاه تاكسي در قالب گردشي، مسيري و آژانس در كرمانشاه، كار جابجايي مسافران را انجام مي دهند.  
تاریخ ثبت : 5/5/1390    ساعت ثبت : 11:33