مدير عامل سازمان تاكسيراني :شش اكيپ ثابت و سيار بر فعاليت رانندگان تاكسي در كرمانشاه نظارت دارند

 

مدير عامل سازمان تاكسيراني كرمانشاه با اشاره به تقويت واحد گشت و نظارت بر فعاليت تاكسيها در اين شهر ، گفت: هم اكنون تعداد شش اكيپ ثابت و سيار بر فعاليت رانندگان تاكسي در كرمانشاه نظارت دارند.
' غلامرضا يلوه اي ' روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين نظارتها به منظور جلوگيري از هرگونه افزايش خودسرانه قيمتها و برخورد قانوني با رانندگان در هنگام انجام تخلف است.
وي با تاكيد بر اينكه در اين زمينه مردم نيز ياريگر نيروهاي بازرسي هستند و تخلفات را به سازمان تاكسيراني اطلاع مي دهند ، ادامه داد: 40 درصد شاكيان و ارايه دهندگان گزارشهاي تخلف به اين سازمان در چهار ماهه گذشته ، زن و مابقي مرد بودند.
يلوه اي در خصوص افزايش قيمت نرخ قيمتهاي تاكسي در كرمانشاه نيز اظهار داشت: درخواست افزايش قيمت كرايه ها را به شوراي شهر ارايه داده ايم و هم اكنون منتظر ابلاغ اين شورا هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه تا قبل از ابلاغ رسمي قيمتهاي جديد ، دريافت هرگونه كرايه اضافي از مسافران غيرقانوني است و مورد برخورد قانوني قرار خواهد گرفت ، گفت: بهاي حمل مسافر توسط تاكسي ها در كرمانشاه بدون تغيير يا افزايش ، فعلا همان قيمت مصوب سال 89 است.
هم اكنون بيش از 9 هزار تاكسي در شهر كرمانشاه مشغول به جابجايي مسافر هستند.  
تاریخ ثبت : 24/5/1390    ساعت ثبت : 12:27