رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور، از آغاز طرح ساماندهي آژانس ها ي تاکسي تلفني خبر داد

 

رويانيان گفت: در طرح ساماندهي آژانس ها، هر يک از رانندگان آژانس ها و تاکسي تلفني ها با دريافت کارت هوشمند شناسايي مي شوند و امتياز لازم را کسب مي کنند و در برابر هر امتياز مثبت ستاره خواهند گرفت
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از واحد مرکزي خبر ، محمد رويانيان در جمع خبرنگاران افزود: اين طرح از امروز در استان تهران آغاز شد و در روزهاي آينده در سراسر کشور اجرا مي شود. وي گفت: در اين طرح، همه آژانس ها و تاکسي تلفني ها شناسايي و ساماندهي خواهد شد. رويانيان افزود: صدور کارت خدمت هوشمند از ديگر بخش هاي ساماندهي آژانس ها و تاکسي تلفني هاست.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: در طرح ساماندهي آژانس ها، هر يک از رانندگان آژانس ها و تاکسي تلفني ها با دريافت کارت هوشمند شناسايي مي شوند و امتياز لازم را کسب مي کنند و در برابر هر امتياز مثبت ستاره خواهند گرفت.
وي گفت: از مزاياي دريافت کارت هوشمند و کسب امتياز لازم اين است که به کساني که امتياز بيشتري بگيرند، خدمات بيشتري ارائه خواهد شد.
رويانيان افزود: پرداخت 50 درصد حق بيمه از سوي دولت از جمله خدمات ارائه شده به کساني است که امتياز بيشتري مي گيرند.
وي گفت: طرح ساماندهي آژانس ها، موجب نظارت بيشتر بر عملکرد راننده آژانس ها و دفاتر آژانس ها خواهد شد.
رويانيان افزود: بر اساس اين طرح، مديران آژانس ها براي هر راننده آژانس کد شناسايي مشخص شده اي در نظر مي گيرند و آن را به دفاتر اتحاديه ابلاغ مي کنند.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: در حال حاضر، 50 درصد آژانس ها زير نظر شهرداري و 50 درصد ديگر زير نظر وزارت بازرگاني هستند.
وي با بيان اينکه طرح ساماندهي آژانس ها با دستور رئيس جمهور اجرايي مي شود، گفت: در اين طرح، چگونگي تعامل اتحاديه ها با شهرداري ها نيز مشخص شده است.
در حال حاضر، 230 هزار آژانس در کشور فعال است که فقط 150 هزار آژانس به ثبت رسيده و 80 هزار آژانس نيز بلاتکليف است.
رويانيان گفت: در حال حاضر، برخي آژانس ها هستند که کارت سوخت دريافت کرده اند اما خدمات آژانس ارائه نمي کنند در مقابل برخي راننده ها هستند که واقعا در آژانس ها فعالند اما کارت سوخت دريافت نکرده اند.
وي افزود: در طرح ساماندهي، همه اين مشکلات برطرف خواهد شد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: اين ستاد از نيروي انتظامي درخواست صدور پلاک ويژه را براي خودروهاي آژانس دارد که اگر محقق شود برخي از مشکلات و مسائل آژانس ها مرتفع خواهد شد.
 
تاریخ ثبت : 17/6/1390    ساعت ثبت : 9:12