ورود چهار دستگاه خودرو جديد به ناوگان واحد گشت و بازرسي سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهر كرمانشاه ،در راستاي ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ورانندگان محترم تاكسي، تقويت واحد گشت و بازرسي و انجام كنترل و نظارت بيشتر در سطح شهر ،4 دستگاه خودرو گشت (پژو 206) به واحد گشت وبازرسي سازمان تاكسيراني افزوده گرديد.  
تاریخ ثبت : 23/6/1390    ساعت ثبت : 13:9