تعداد 1882 دستگاه وانت بار در شهر کرمانشاه ساماندهي شدند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه ، مرحله جديد طرح ساماندهي وانت بارها ي شهر كرمانشاه انجام شد و طي اين مرحله كه بمدت يكهفته بطول انجاميد تعداد 1882 دستگاه وانت ‌بار در شهر كرمانشاه شناسائي و ساماندهي شدند.
لازم به ذكر است كه در مرحله نخست اين طرح كه در مهر ماه سال 1389 انجام شد، 8هزار و 61 دستگاه و در مرحله دوم 526 دستگاه شناسايي و درسايت مربوطه ثبت نام شدند. در مجموع اين سه مرحله از ثبت نام تعداد 10739 دستگاه وانت بار ثبت نام به عمل آمده است.
 
تاریخ ثبت : 3/6/1390    ساعت ثبت : 8:23