ملبس شدن رانندگان تاکسي‌هاي فرودگاه به لباس فرم

 

مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر كرمانشاه : رانندگان تاكسيهاي مسقر در فرودگاه بين المللي شهيد اشرفي كرمانشاه ملبس به لباس فرم مشخص شدند
به گزارش روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر كرمانشاه رضا قاسمي فر اظهار داشت: در راستاي خدمات مطلوب به مسافرين و رانندگان محترم و با همكار ي ومساعدت مديريت فرودگاه نصب تابلوي بر سر درب کيوسک تاکسي‌راني مستقر در فرودگاه، و استقرار نماينده‌ هاي به صورت دائم در کيوسک ،جايگاه مناسب براي استراحت رانندگان ،يك دست شدن رانندگان به لباس فرم مشخص از جمله خدمات ارائه شده از سوي اين سازمان به تمام تاکسي‌داران در فرودگاه بين المللي شهيد اشرفي كرمانشاه است.
قاسمي فر با تشريح طرح ساماندهي تاکسي‌هاي فرودگاه كرمانشاه فزود: اين طرح با هدف بهبود خدمات‌رساني به مسافران در فرودگاه آغاز شده است و در راستاي اجراي هر چه مطلوب آن، تصميمات به تمام تاکسي‌داران ابلاغ شده است.
وي يادآور شد: رانندگان تاکسي‌هاي ويژه فرودگاه كرمانشاه بيشترين همکاري لازم را با اين سازمان وفرودگاه داشته اند كه اين همكاري خود باعث ارائه بهبود كيفيت خدمات به مسافرين و رضايت شهروندان را در پي داشته است0
به گفته قاسمي فر رعايت نرخ‌هاي مصوب از سوي رانندگان، برگزاري چندين كلاس آموزشي توجيهي براي آشنايي رانندگان با اصول خدمات‌رساني، تكريم مسافران، رعايت قوانين ومقررات ترافيكي ،و حضور بازرسان سازمان تاکسيراني در ساعات پروازي فرودگاه از ديگر بخش‌هاي اين طرح است.
وي تصريح کرد: در حال حاضر 60 دستگاه تاکسي سمند در فرودگاه بين المللي شهيد اشرفي كرمانشاه مشغول فعاليت هستند 0
 
تاریخ ثبت : 18/3/1391    ساعت ثبت : 9:6